Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm föreslås säga nej till Sandviksstadion

Vision av hur den nya fotbollsstadion i Vasa kan se ut om den blir U-formad.
Vision av hur den nya fotbollsstadion i Vasa kan se ut om den blir U-formad. Bild: Sigge arkkitehdit stadion i vasa

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslår att kommunen inte deltar i finansieringen av bygget av Sandvikens fotbollsstadion i Vasa.

Vasa stad hade föreslagit att de övriga kommunerna i regionen skulle stå för en del av finansieringen beroende på folkmängd. För Korsholms del skulle det ha varit frågan om 413.051 euro.

Inget anslag i budgeten

Kommunstyrelsen tar upp frågan till behandling på sitt möte på måndag kväll. Ahlberg skriver i beredningen av ärendet att det i kommunens investeringsprogram inte finns något anslag för Sandviksstadion.

Bland annat behandlade Kultur- och fritidsnämnden hösten 2014 ett förslag att bygga en konstgräsplan i Smedsby. Planen skulle användas skolorna och föreningar.

Ahlberg konstaterar också att Sandvikens fotbollsstadion inte nämns i de dokument som regionens kommuner i flera års tid arbetat fram om en strukturmodell för Vasaregionen och en regional livskraftsstrategi.

- Sandviksstadion har troligen inte heller varit avsedd för en gemensam finansiering från början, skriver Ahlberg i beredningen.

Större samordning

Ahlberg efterlyser större samordning mellan de stora projekten i regionen så att man kan undvika liknande sena förfrågningar om tilläggsfinansiering till grannkommunerna.

Efter att övertryckshallen Fennia Arena togs i bruk hösten 2013 har användningen av Botniahallen minskat.

- Förfrågan om tilläggsfinansiering för investeringen i Sandviken är av teknisk art och inbegriper inte en helhetssyn på behovet av träningsplaner och utvecklande av hallar i Vasaregionen eller en syn på deras tillgänglighet, skriver Ahlberg.

Tidigare har också Malax, Laihela, Vörå och Korsnäs sagt nej till att vara med och betala.