Hoppa till huvudinnehåll

En modern detaljplan för Karis centrum växer fram

Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store.
Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store arbetar med den nya detaljplanen för Karis centrum. Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store. Bild: Yle/Minna Almark stadsplaneringsarkitekt

En smidig trafik och bra förutsättningar att bygga flervåningshus är de stora utmaningarna i den nya detaljplanen för Karis centrum. Inom två år ska en plan som håller för moderna krav vara färdig.

Den nuvarande detaljplanen för Karis centrum har inte förändrats på närmare 50 år, säger Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

- Behoven från befolkningsstrukturen och handeln ställer helt andra krav än de gjorde på 70-talet.

Äldre behöver hus med hiss

Befolkningen blir allt äldre och efterfrågan på små och ändamålsenliga flervåningslägenheter blir allt större. Det förutsätter bland annat att flervåningshusen har hiss och att det finns billiga och bra lösningar för bilen.

Höghus byggs på Köpmansgatan i Karis.
Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ändamålsenliga flervåningshus. Höghus byggs på Köpmansgatan i Karis. Bild: Yle/Minna Almark flervåningshus

- Den här typens byggande är inte möjligt i den befintliga planen. Behovet av flervåningstomter på lämplig plats som har tillräckligt mycket byggrätt och tillräckligt med parkering är skriande.

Serviceboende på Saharaplanen

För tillfället byggs det ett resurserat dygnetruntboende bakom hälsostationen i Karis. Den här typens boende kommer det att behövas mera av i framtiden.

- Det här är ett behov som vi måste tillgodose i detaljplanen, konstaterar Simon Store. Som tur finns det utrymme i centrum på grusplanen på det så kallade Saharaområdet.

Dygnetruntboende byggs i Karis.
Bakom hälsostationen i Karis byggs ett dygnetruntboende för äldre. Dygnetruntboende byggs i Karis. Bild: Yle/Minna Almark hälsostationen i karis

Invid grusplanen finns ett reservvärmeverk som kommer att flyttas bort. Meningen är att där i stället kan byggas serviceboende, hyreshus, aktielägenheter och eventuellt någon form av lägre radhuslängor.
Sahaplanen i Karis centrum.
På Saharaplanen ryms både serviceboende och flera flervåningshus. Sahaplanen i Karis centrum. Bild: Yle/Minna Almark saharaområdet

Enligt Store kunde där byggas sju till åtta flervåningshus med minst 20 till 30 små lägenheter var.

Han tillägger att det också är viktigt att anpassa området till småhuskvarteren i det angränsande Pentby.

Naturliga trafikleder norrut

En av de centrala punkterna i den nya detaljplanen är trafiken. Enligt Store ligger Karis för tillfället lite avsides från huvudlederna.

- Det gäller att försöka knyta ihop trafiken så att det blir lättare att ta sig fram för att konsumera och använde servicen i centrum.

Bangatan är en viktig inkörsport öster- och västerifrån.
Bangatan är en viktig inkörsport till Karis. Bangatan är en viktig inkörsport öster- och västerifrån. Bild: Yle/Minna Almark bangatan

Enligt honom har Bangatan en viktig roll som inkörsport öster- och västerifrån. En viktig aspekt i detaljplanen är att skapa naturliga länkar norrut från järnvägen och det planerade resecentret.

- I tidigare detaljplaner har Centralgatan varit den samlande gatan. Nu gäller det att acceptera att axeln har vridit sig 90 grader.

Enligt Store är det i stället Köpmansgatan, förbindelsen från Bangatan till Nabogatan och förbindelserna till Saharaområdet vidare till Billnäs som är huvudaxeln i den nya detaljplanen.

Ny infart till Pentby

För att lättare komma norrifrån till Köpmansgatan undersöker man nu möjligheterna att göra en ny infart till Pentbyvägen. Det skulle också minska på genomfartstrafiken i småhusområdet i Pentby.

- Det här en mera centrumaktig lösning på trafiken in till centrum, säger Store.

Ny infart till Pentbyvägen i Karis.
Den nya infarten till Pentbyvägen planeras vid övergångsstället som inte leder någonvart. Ny infart till Pentbyvägen i Karis. Bild: Yle/Minna Almark pentbyvägen

Affärscentrum blir motvikt till megamarketar

En stor utmaning är att hålla kvar servicen i centrum. Genom att skapa en tätare stadskärna är förutsättningarna att hålla kvar en högre form av service bättre

- Det gäller inte minst den kommersiella verksamheten, påpekar Simon Store.

- Den har en helt egen logik hur man etablera sig och där gäller det att hänga med.

I den nya detaljplanen är det därför meningen att kvarteret vid Bangatan och Köpmansgatan, där Latvala, Be-Ma och nattklubben Affes finns i dag, skulle bli ett affärscentrum.

Bangatan och Köpmansgatan i Karis.
Vid Köpmansgatan och Bangatan skapas förutsättningar till ett affärscentrum. Bangatan och Köpmansgatan i Karis. Bild: Yle/Minna Almark köpmansgatan

I kvarteret kunde man dels bygga parkeringshallar och dels skapa en allmän parkering i stil med den som finns i Ekenäs på Drottninggatan mellan matbutiken M-market Centrum och Nordea.

Det är också meningen att befintliga byggnader i kvarteret ska kunna delvis rivas för att ge plats för större och mer ändamålsenliga byggnader.

- På det sättet kunde vi svara på de krav som finns från olika affärskedjor, säger Store.

Idén är att handeln på det här sättet ska stanna kvar i centrum av Karis i stället för att flytta ut till stormarknader i stadens periferi.

Centrumparkering för kunderna

En del luckor i Karis stadsbild håller redan för tillfället på att fyllas igen av flervåningshus. Ett exempel är det hus som växer upp i hörnet av Högbergsgatan och Köpmansgatan.

Det här innebär i sin tur att det blir trångt om saligheten då en hel del parkeringsplatser försvinner. Simon Store såg därför gärna att affärsidkarna och butikspersonalen själva parkerade en bit utanför det absoluta centrum.

- Man skulle tillsammans kunna göra en inventering av parkeringsplatserna i centrum så man vet vem som använder dem. Jag tror att flera platser alldeles framför butiksdörrarna på det sättet skulle bli lediga.

Köpmansgatan i Karis.
Parkeringen i centrum borde vara till för kunderna. Köpmansgatan i Karis. Bild: Yle/Minna Almark akris

Parkeringsplatserna utanför centrum kunde till exempel finnas vid resecentret, vid idrottsplanen eller vid Saharaplanen.

- Man skulle ju önska att de parkeringsplatser som är närmast dörren är till för kunderna och dem som söker service i fastigheterna.

Planering i snabb takt

Nu pågår idéskedet av planläggningsprocessen. Det ska bland annat ordnas en planvandring genom området.

- Det blir ett öppet infomöte där vem som helst kan komma med och ställa frågor av stadens planläggningsavdelning.

Sedan börjar själva planutkastet som ska komma till påseende utarbetas. Efter det kommer planförslaget som ska godkännas.

Simon Store räknar med ett stort arbete som kräver en hel del.

- Jag skulle gissa att vi har en ny detaljplan för Karis centrum om senast två år.

Läs också