Hoppa till huvudinnehåll

Finland stod stilla i 19 dagar

Män läser FFC:s tidning om generalstrejk, 1956
Män läser FFC:s tidning om generalstrejk, 1956 Bild: Kalle Kultala generalstrejk 1956

Generalstrejken i mars 1956 berörde närmare en halv miljon arbetstagare och lamslog trafik och industri. Rundradion vägrade rapportera om strejken.

Hösten 1955 avskaffades löne- och prisregleringen. Det ledde till en kraftig prisstegring, t.ex. på mjölkprodukter. Även hyrorna steg. Levnadskostnaderna hade redan i februari 1956 stigit med sju procent. Arbetslösheten var hög och statens ekonomi i kris.

På grund av presidentvalet var regeringen handlingsförlamad och kunde inte styra utvecklingen. Bland annat FFC krävde att priserna skulle sänkas, eller lönerna höjas.

Snöig och tom Mannerheimvägen, 1956
Ingen trafik på Mannerheimvägen under generalstrejken 1956 Snöig och tom Mannerheimvägen, 1956 Bild: Kalle Kultala generalstrejk 1956

Den 1 mars 1956 förkunnade FFC en generalstrejk och MTK en strejk att distribuera mjölkprodukter. Samma dag tillträdde Urho Kekkonen sin tjänst som Finlands president.

Generalstrejken varade i 19 dagar. Strejken berörde närmare en halv miljon arbetstagare och lamslog trafik och industri. Den var tung också för strejkarna eftersom understöd endast delades ut till dem som befann sig i mycket svår ekonomisk ställning.

Demonstration på Senatstorget under generalstrejken, 1956
Demonstrationer på Senatstorget 1956 Demonstration på Senatstorget under generalstrejken, 1956 Bild: Kalle Kultala generalstrejk 1956

Demonstrationerna förlöpte oftast lugnt. Myndigheternas grepp blev hårdare när strejkarna med tvång t.ex. försökte stoppa utdelningen av bensin eller förhindra busstrafik.

Demonstration på Senatstorget under generalstrejken, 1956
Demonstrationer på Senatstorget, 1956 Demonstration på Senatstorget under generalstrejken, 1956 Bild: Kalle Kultala generalstrejk 1956

I Rundradions arkiv finns inga egna sändningar från generalstrejken. Enligt kritker präglade självcensuren Finlands media och Rundradion vägrade rapportera strejken.

Generalstrejken upphörde den 20 mars 1956. Vuxna fick en förhöjning på 12 mark (c. 6-10 procent) och unga på 8 mark i timmen, eller motsvarande höjning på vecko- och månadslönerna.

Priserna på bröd, kött och fisk steg dock ytterligare på våren snart efter strejken.

I sitt anförande yttrade FFC:s ordförande Eero Antikainen bl.a. följande:

"Till FFC:s medlemmar! Till löntagarna i generalstrejk! Den generalstrejk som pågått i 19 dygn, till försvar för arbetets heder, löntagarnas trygghet och våra organisationers ställning är i sitt avslutande skede. En generalstrejk är en allvarlig åtgärd, vars följder och förluster icke kan beräknas i förväg. Med beundransvärd enighet har arbeterna kämpat för sina krav som enligt deras mening varit rättmätiga. Tack till medlemskår, till alla arbetare, tjänstemän och befattningshavare som varit i strejk, för den enighet de visat. Generalstrejken avslutas i hela landet i morgon 20.03 kl. 06.00. Uppmanar alla arbetare med det första och senast 26.03 att lugnt återvända till sina arbetsplatser och återupptaga arbetet."

Källor:

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.