Hoppa till huvudinnehåll

Irakier gav råd till asylsökande i Kristinestad

Bikthiyar Qader Saeed
Bikthiyar Qader Saeed Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik bikthiyar

Det absolut viktigaste för de asylsökande är att lära sig landets språk, säger Bikthiyar Qader Saeed. Han kom själv som asylsökande till Kristinestad från Irak för fem år sedan. I dag bor han i södra Finland.

På fredagskvällen träffade han asylsökande och bybor i Sideby.

Bikthiyar berättar på kurdiska och finska. Han anlitade en av de asylsökande kvinnorna att tolka till arabiska, för att slå ett slag för jämställdheten.

- I Finland är kvinnor och män jämställda på ett helt annat sätt än där vi kommer ifrån. Jag ville att hon skulle få uppleva det så jag bad henne tolka, säger Bikthiyar.

Han gjorde ingen större affär av att han de facto kan arabiska och kunde ha hållit sitt anförande på bägge språken utan tolk.

- Jag berättade för dem att de måste ha tålamod. De måste försöka lära sig finska eller svenska. Språket är nyckeln till allt.

Asylsökande och bybor samlade i Sideby bycenter.
Asylsökande och bybor samlade i Sideby bycenter. Asylsökande och bybor samlade i Sideby bycenter. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik sideby

Rikt men otryggt

Många av de asylsökande kommer från Irak. Det är inget fattigt land, men tryggheten saknas, säger Bikthiyar.

Att tvingas lämna sitt land utan att ha en aning om vart man kommer är en uppslitande erfarenhet i sig.

- Allt är främmande, kulturskillnaden är stor. Klimatet är också annorlunda. Allt är nytt.

Bikthiyar minns själv att det var speciellt svårt för barnen.

- Då föds många frågor: Vad är det för plats, är jag på rätt plats, är jag i trygghet? Hur kan jag klara mig på ett främmande språk i ett främmande land med en framtid som är oviss? Det var svårt då.

Det går upp och ner

Han försöker åskådliggöra livet och känslorna med en illustration, som han ritat på svarta tavlan. Den vågräta linjen är det normala livet. När man som flykting kommer till ett nytt ställe och märker att där är gott att vara, går linjen uppåt. Man finner glädjen.

- Men plötsligt, när det kommer motgångar går kurvan neråt. Jag berättade för dem att livet inte står och faller med det. Man måste försöka på nytt. Det tar tid, man måste ha tålamod. Problemen är inte bestående, de löser sig med tiden.

Även den första tiden för Bikthiyar och hans familj var turbulent. Det var nära att han hade blivit tillbakavisad till Irak, trots att det i hans papper fanns tydliga noteringar om att han riskerar att bli avrättad om han åker tillbaka.

Bikthiyar fick stor hjälp av lokalbefolkningen som på många sätt hjälpte honom och hans familj. Han minns kristinestadsborna som vänliga och humana.

- De hjälpte mycket, tog oss i handen och vägledde, säger Bikhtiyar.

Måste ha tålamod

För de asylsökande i Sideby försökte han förklara att de måste ha tålamod. Mycket tålamod.

- Allt händer inte ögonblickligen, utan man måste vänta och följa reglerna.

Han ville också påminna dem om att de har lämnat sitt hemland just på grund av att reglerna där inte efterlevdes. Bland annat därför har de problem och stridigheter och krig som pågår i dag kunnat uppstå.

Iaktta och lär

Bikthiyar talade om för de asylsökande att det kan löna sig att lära sig landets seder och bruk genom att iaktta hur finländarna gör och ta modell från dem.

- Deras första uppgift blir att studera. Alltid studera. Sök information, samla kunskap om landet, invånarna, historia och det finländska samhället, hur arbetslivet fungerar och så vidare.

Språkkunskaper är också viktiga när man ska berätta om sina känslor och problem. Att berätta om problemen kan många gånger vara halva lösningen.

- När man har det jobbigt är det viktigt att man inte håller det inom sig, utan talar om det, säger Bikhtiyar.

Utbildar sig igen

Arrangörer för träffen i Sideby var Sideby byförening, Röda korset och Kristinestads medborgarinstitut. På lördagen träffade Bikhtiyar asylsökande i Kristinestad på kulturhuset Dux för ett motsvarande möte.

Bikhtiyar är också engagerad i Stödnätverket i Finlands Flyktinghjälp. Genom Stödnätverket kan han hjälpa de asylsökande att förstå vad som krävs för en snabb och smidig integrering i samhället.

I dag studerar Bikhtiyar till närvårdare och tandlaborant. Han har tandläkarexamen i Irak, men eftersom han inte hade med sig sina examenspapper när han flydde, har det varit svårt att använda sig av gamla meriter i det nya landet. Han utbildar sig därför igen.

Läs också