Hoppa till huvudinnehåll

En fröjd för både ögat och Tasträsk

biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15
Här rinner vattnet från den färdiga biofiltrationsbassängen bakom bron. biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15 Bild: Yle/Stefan Härus biofiltration

Den färdigtbyggda biofiltrationsbassängen invid Tasträskets norra ända i Söderkulla i Sibbo är som klippt ur en trädgårdsbok.

Det porlande vattnet rinner från bassängen utan brådska. Lutningen är nämligen svag. Vid sidan om bäcken växer olika grässorter och det blommar ännu hösten till trots i gult och rosa. Man kan ta sig över bäcken på en liten träbro. En oas för Söderkulla- och Tasträskborna.

biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15
Långsamt flöde. biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15 Bild: Yle/Stefan Härus biofiltration

Långsamma strömmar

Visst, men inte bara det. En biofiltrationsbassäng är också nyttig. Tanken är att det regn- och ytvatten som samlas i bassängen, ska ta lång tid på sig ner mot Tasträsket.

- Det att vattnet leds på ett kontrollerat sätt genom sänkan, resulterar i att sediment och näringsämnen blir kvar i växtunderlaget. Det vatten som når Tasträsk kommer att vara rent och näringsfattigt, säger Sibbo kommuns miljöövervakare Ari Sirkka.

biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15
Planteringsarbete vid en ny biofiltrationssänka. biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15 Bild: Yle/Stefan Härus biofiltrationsarbete

Tasträsk är känsligt

Det är viktigt att det vatten som når Tasträsk är näringsfattigt. Träsket är nämligen grunt och ett av de två träsk i Sibbo som nästan uteslutande brukar drabbas av blågröna alger varje sommar.

miljöövervakare ari sirkka - sibbo kommun 21.09.15
Miljöövervakare Ari Sirkka. miljöövervakare ari sirkka - sibbo kommun 21.09.15 Bild: Yle/Stefan Härus ari sirkka

trädgårdsmästare mari kosonen - sibbo kommun
Trädgårdsmästare Mari Kosonen. trädgårdsmästare mari kosonen - sibbo kommun Bild: Yle/Stefan Härus trädgårdsmästare mari kosonen

Räcker då de här åtgärderna för att uppnå målet?

- Ja, lokalt hjälper det, men visst skulle det behövas också andra åtgärder. Till exempel borde villägarna försöka undvika asfalt och stenlagda gårdar och istället ha så stora ytor av gräs eller naturäng som möjligt, säger Sirkka.

Blomsterprakt

På måndag hade kommunen arrangerat ett talko och bjudit in invånar- och byaföreningarna i Östra och Västra Tasträsk. Åtminstone när Yle Nyheter Östnyland var på plats, hade ännu inga invånare dykt upp. Sibbo kommun hade ett tiotal arbetare på plats. En av dem var trädgårdsmästare Mari Kosonen.

- Det som vi planterar ut här är bland annat svärdsliljor, strandiris, jättedaggkåpor, älggräs och snabbtväxande och jordbindande randgräs. Mycket grönt men också växter med färggranna blommor. Det ska vara både vackert och praktiskt, säger Kosonen.

biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15
Stenar, växter, vatten - en vacker kombination när det väl är färdigt. biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15 Bild: Yle/Stefan Härus biofiltrationsarbete

Kräver åtgärder

Är det då bara att glömma området sen när växterna väl är rotade och växer?

- Det kommer förstås att rota sig också vilt växande gräs av olika slag, så jag antar att det kommer att bli aktuellt att försöka hålla styr på växtligheten så att inte någonting tar för mycket över. Det skulle förstås vara trevligt om vattenytan skulle bibehållas synlig. Det ger mera liv, men det kräver också att det växer kontrollerat, säger Kosonen.

biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15
Matpausen förbereds. Grillad korv och kaffe. biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15 Bild: Yle/Stefan Härus bioinfiltrationsarbete

Nyttigt och vackert

Hur är det med andra platser i Sibbo. Skulle det behöva byggas liknande bassänger också invid andra träsk.

- Så snart det planeras nya bostadsområden invid vattendrag, så är det säkert mer eller mindre nödvändigt att bygga biofiltrationssänkor. De är inte bara nyttiga med tanke på vattenkvaliteten i träsken. De piffar ju också upp omgivningen och är vackra blickfång för invånarna, säger Sirkka.

Läs också