Hoppa till huvudinnehåll

Hundra gånger Banan om tio år

Reetta Keisänen är cykelkoordinator vid Helsingfors stad. Elielplatsen är problematisk för cyklister.
Reetta Keisänen är cykelkoordinator på Helsingfors stad. Här vid Elielplatsen tömde bussarna tidigare ut passagerare rakt på cyeklvägen, men nu har staden äntligen satt upp ett staket. Bussarna kör dock så vårdslöst att staketet måste repareras direkt. Reetta Keisänen är cykelkoordinator vid Helsingfors stad. Elielplatsen är problematisk för cyklister. Bild: Johanna Minkkinen/YLE cykelkoordinator

I Helsingfors finns en kort 1,3 kilometers snutt cykelväg av samma typ som cykelvägarna i Köpenhamn. Om tio år ska Banan ha fått sällskap och Helsingfors ska täckas av hela 130 kilometer cykelväg av samma typ.

Under de livligaste dagarna använder över 6000 cyklister Banan. Cykelleden har blivit en viktig transportled genom Helsingfors centrum, även om den har vissa problem. Till exempel är det inte helt lätt att veta hur och var man ska ta av från Banan, lättast är det för dem som cyklar den från början till slut.

Banan tar också tvärt slut vid Medborgarplatsen och den som ska vidare genom Kajsaniemi måste ta en lång omväg. Det här ska ändå bli bättre: staden planerar en tunnel under järnvägen som ska förbinda centrum med Kajsaniemi, också för cyklisterna.

Helsingfors cykelnät är så oredigt att också cyklisternas beteende är det. Stadens största uppgift nu är att göra cykelnätet så strukturerat att det blir lättare att använda cykelvägarna och att bete sig rätt på dem.― Cykelkoordinator Reetta Keisänen

- Banan har många användare, så en tunnel är av stor betydelse, säger cykelkoordinator Reetta Keisänen vid stadsplaneringskontoret i Helsingfors.

Oredigt nät = orediga cyklister

På Banan har man också som bäst specialtillstånd att prova ut nya trafikmärken för cyklister. Sådana trafikmärken, liksom att använda handtecken för när man stannar eller svänger som är allmänt i cykelstäder som Köpenhamn och Amsterdam, är nämligen ovant för Helsingforscyklisterna.

- Helsingfors cykelnät är så oredigt att också cyklisternas beteende är det. Stadens största uppgift nu är att göra cykelnätet så strukturerat att det blir lättare att använda cykelvägarna och att bete sig rätt på dem.

Reetta Keisänen är cykelkoordinator vid Helsingfors stad. Elielplatsen är problematisk för cyklister.
Ett enkelt staket gjorde cykeltrafiken vid Elielplatsen mycket smidigare. Reetta Keisänen är cykelkoordinator vid Helsingfors stad. Elielplatsen är problematisk för cyklister. Bild: Johanna Minkkinen/YLE cykelkoordinator

Helsingfors sent ute

Reetta Keisänen medger att Helsingfors cykelvägar halkar efter många andra europeiska storstäder.

- Vi hade i många år en trafikkultur där man behandlade lättrafiken som en enhet och inte såg cyklingen som en skild trafikform.

Först för fem år sedan började Helsingfors stad se cykeltrafiken som en skild enhet. Det betyder också att tjänstemännen, som fått skolning enligt det gamla systemet, behöver omskolning. Allt det här går långsamt.

Hur insåg man att cykeltrafiken måste ses som en skild enhet?

- Det är nog stadens tillväxt. Helsingfors växer snabbt och alla kan inte komma till centrum med bil. Det är viktigt att vi lockar cyklisterna till centrum, också för att fler ska utnyttja butiker och service i centrum.

I dag görs 11 procent av alla resor inom Helsingfors på cykel. Staden hoppas att andelen ska ha ökat till 15 procent om fem år.

Tavastvägen en katastrof

Av cykelvägarna i centrum finns planerna för Stockholmsgatan och Tavastvägen nu till påseende. Tanken är att de ska vara klara 2017.

Så gott som alla cykelvägar i centrum, som inte är del av en längre cykelled för pendlare, kommer i framtiden att byggas enkelriktade. På det sättet är det också lättare för bilisterna att ta hänsyn till cyklisterna och se cykeln som ett transportmedel, när all trafik löper åt samma håll.

Det kommer fortfarande att finnas gator där cyklisterna rör sig i körfilerna, men de ska vara lugna med låg hastighet.

- I dag fungerar det här bra på till exempel Eriksgatan, medan det inte fungerar alls på Tavastvägen, säger Elina Keisänen.

Nytt sätt närma sig

Förra veckan efterlyste byggnadskontoret förslag på cykelvägar som behöver snabb förbättring. Kaisa Komulainen skrev i Facebookgruppen "Pyörätiefail Helsinki" (ungefär cykelvägsmisslykanden i Helsingfors) och bad cyklister komma in med förslag.

Förslagen haglade in och byygnadskontoret håller som bäst på med att bokföra dem. Allting som kräver planering måste gå via stadsplaneringskontoret, så det blir främst frågan om mindre förbättringar, som att ta bort kantstenar på cykelvägarna i centrum.

- Vi har rejält med pengar reserverat för det här ännu i år. Frågan är snarast hur mycket vi hinner göra och om vi får tillräckligt med människor att utföra arbetena, säger Kaisa Komulainen.