Hoppa till huvudinnehåll

Försvarar att Korsholm deltar i stadionbygge

Korsholmspolitikern Stig Beijar. Arkivbild. Bild: YLE/Mira Myllyniemi stig beijar

"De som investerar även under en lågkonjunktur är alltid vinnare på sikt." Bland annat så motiverar Stig Beijar sitt förslag om att Korsholm ska delta med 400 000 euro i stadionbygget i Vasa.

Nyheten om att Korsholm föreslås gå in i stadionbygget i Vasa har väckt debatt. Att kommunen skulle satsa 400 000 euro i en fotbollsstadion när bland annat vården går över budget med en halv miljon euro sticker i ögonen på många.

Gäst skriver: "Det har just framkommit hur knapert det är och hur stora inbesparingar en redan hårt trängd vård- och undervisningssektor är tvungna att göra."

- Naturligtvis kommer aldrig ett stadionbygge vid en passlig tidpunkt. Det är precis som när Botniahallen byggdes mitt under lågkonjunkturen på 90-talet. Då sade kritikerna att åldringarna blir utan mat och skolorna dras in. Skräckscenarierna radades upp på grund av det bygget. Men i dag tycker alla att Botniahallen är bra, säger Stig Beijar (SFP).

Skiljer på drift och investering

Han påpekar att en eventuell satsning i fotbollsstadion inte gör till eller från angående Korsholms budgetunderskott. Det är skillnad på drifts- och investeringsbudget. Underskottet finns i driftsbudgeten.

Stadion är inte bara till för fotboll, den ska användas till mycket annat också

- Stadionfinansieringen höjer i så fall skuldsättningen med 400 000 euro. Men de som investerar även under lågkonjunktur är alltid vinnare på sikt.

En annan med signaturen Gäst skriver: "Skulle det vara en stadion motsvarande Botniahallen som är till för den stora allmänheten skulle man förstå tankegången men en fotbollsarena enbart för några lag på högre nivå i Vasa."

- Stadion är inte bara till för fotboll, den ska användas till mycket annat också. Till exempel konserter, säger Beijar.

"Kommer att bli dyrare än beräknat"

I och med att Elisa gick in med 900 000 euro i bygget trodde många att finansieringen var klar. Gäst skriver: "Det värsta av allt är att finansieringen redan är under kontroll i och med Elisa."

- I Korsholm borde man redan veta att byggen tenderar att bli dyrare än beräknat. Vårt nya närsjukhus i Smedsby gick över budget med fem miljoner euro. I det här projektet finns det pengar så att man får upp väggarna till stadion, men inga extra medel, säger Beijar.

Den här diskussionen kommer att överskugga de verkliga problemen Korsholm har.

Han understryker att han fortfarande står för den linje han har haft när Korsholms självständighet har diskuterats.

- Jag stod på barrikaderna och hävdade att Korsholm ska vara självständigt, men ta sitt ansvar och delta i regionens utveckling. Det vidhåller jag och då kryper jag inte in i ett hörn första gången som det behövs ett bidrag till en utveckling.

Jämn omröstning

Enligt beredningen inför måndagens styrelsemöte i Korsholm skulle kommunen inte bidra till bygget. Men styrelsen valde att gå på Stig Beijars motförslag att säga ja till stadionfinansieringen. Rösterna föll sju mot fem för Beijars förslag.

Nästa måndag tar fullmäktige upp frågan om stadionfinansieringen.

- Det går som det går där sedan. Men det stora bekymret är att den här diskussionen kommer att överskugga de verkliga problemen Korsholm har. Till exempel att vi nu helt plötsligt har ett minus i inflyttningen på grund av att vi inte har lyckats skaffa fram attraktiva tomter. Summan på 400 000 euro är sist och slutligen ganska liten i sammanhanget, säger Beijar.