Hoppa till huvudinnehåll

Hur undvika etnisk profilering vid ökad övervakning?

Polis med hastighetsradar
Identitetspapper kontrolleras också vid trafikövervakning. Polis med hastighetsradar Bild: YLE/Markus Bergfors rörliga polisen

Frågan om etnisk profilering har blivit aktuell efter att polisen meddelat om effektiverad övervakning av utlänningar i hela landet. Kan man be om identitetshandlingar på basis av hudfärg eller ursprung?

- Nej det kan vi inte göra, kommenterar överinspektör Heikki Lausmaa vid polisstyrelsen. I samband med trafikövervakningen ska vi följaktligen be om allas papper i bilen utan hänsyn till etniskt ursprung.

Etnisk profilering

  • En form av diskriminering där personer utsätts för profilering som har ett samband med deras etniska tillhörighet under omständigheter där sådana kriterier inte är relevanta.
  • I synnerhet synliga etniska minoriteter utsätts och riskerar att utsättas.
  • Denna utsatthet kan i sin tur leda till ett bristande förtroende för exempelvis polisen, rättssystemet och myndigheter i stort.

Lausmaa säger att polisen inte kommer att upprätta särskilda trafikrazzior på grund av det stora antalet oregistrerade flyktingar som kommit till Finland.

- Målet är att hitta dem och anvisa dem till flyktingslussar eller till polisen för registrering, säger Lausmaa. Läget är utmanande för alla myndigheter nu, med över 12 000 registrerade asylsökande.

Polisen betonar också att man vill undvika att flyktingarna kommer in i brottsliga sammanhang, till exempel människohandel.

Riktad övervakning

Polisen meddelar att man också kommer att verkställa riktad övervakning, ifall man har en särskild orsak att misstänka att det finns personer som olovligt vistas i landet.

Hur den effektiverade övervakningen från myndigheternas sida kommer att se ut i praktiken återstår att se.

Finska poliser i Torneå vid gränsen mot Sverige.
Polisbil i Torneå. Där öppnade Finlands första så kallade flyktingsluss i tisdags. Finska poliser i Torneå vid gränsen mot Sverige. Bild: Yle / Jessica Stolzmann finska poliser

Övervakningen vid den svensk-finska gränsen har också intensifierats på tisdagen. Så gott som varje fordon stoppas och passagerna får redogöra för vart de är på väg.

DO: Att stanna folk vid gränsen ok

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä sade i måndags till Helsingin Sanomat att polisen inte gör sig skyldig till etnisk profilering om de endast stannar personer vid gränsen som ser ut som om de kunde vara asylsökande.

Pimiä menar att det finns en tillräckligt stor orsak att anta att de som anländer i stora grupper har som avsikt att söka asyl.

Däremot vore det etnisk profilering om polisen bad om att få se dokument av personer som ser utländska ut på till exempel ungdomsgårdar eller i köpcentrum.