Hoppa till huvudinnehåll

Slopad förskola – slutet för privata daghem i Kyrkslätt?

Dagisbarn leker
Det privata daghemmet Jorvas barnträdgård i Kyrkslätt har förskola, och planer på att införa eftermiddagsverksamhet. Dagisbarn leker Bild: Yle/Linnea de la Chapelle jorvas barnträdgård

Kyrkslätts tjänstemän vill slopa både förskole- och eftermiddagsverksamheten vid alla privata daghem i Kyrkslätt. Politiker och daghemspersonal anser att det är slutet för de privata daghemmen, medan tjänstemän inte ser det som någon stor förändring.

- Ekonomiskt skulle det vara en katastrof för alla privata daghem i Kyrkslätt. Jag är inte förvånad men jättebesviken att den här frågan ska behandlas igen, säger Annika Eriksson, föreståndare för det privata daghemmet Jorvas barnträdgård i Kyrkslätt.

Förslaget att slopa förskole- och eftermiddagsverksamheten vid både svensk- och finskspråkiga daghem behandlades redan i fjol. Då blev det ett nej. Eriksson tror att det berodde på att man insåg att olika alternativ behövs.

- Precis som inom andra sektorer behövs det alternativ inom dagvården. Alla barn är till exempel inte lämpade för större enheter och då kan ett mindre privat daghem vara det bästa för både familjen och barnen.

Annika Eriksson, föreståndare för Jorvas barnträdgård
Annika Eriksson är föreståndare för Kyrkslätts äldsta daghem. Annika Eriksson, föreståndare för Jorvas barnträdgård Bild: Yle/Linnea de la Chapelle jorvas barnträdgård

"Kommunen sparar ingenting"

Jorvas barnträdgård får under 450 euro per förskolebarn per månad. Eriksson tror inte att kommunen kan erbjuda den verksamheten för en billigare peng, och tror därför inte att kommunen skulle spara något på det här.

Vid bildningsväsendet i Kyrkslätt säger man att ekonomin förstås är en orsak men att en större orsak är att bevara den enhetliga lärostigen som sträcker sig från dagisålder, via förskola till grundskolan. Då är ett fåtal mindre enheter på den privata sidan inte det bästa alternativet.

Alla barn är inte lämpade för större enheter.

- Vi ser det kanske som en kvalitetsfråga. Inte så att vi tycker att kvaliteten de erbjuder vid de privata daghemmen är dålig, utan vi tar i beaktande de utmaningar som vi har med den nya läroplanen, säger Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt.

Det handlar bland annat om tillgången till datorer och pekplattor som används mycket i den kommunala verksamheten.

- Vi vill säkra att alla har samma utgångsläge då de börjar grundskolan, säger Flemmich.

Anders Adlercreutz, kommunstyrelsemedlem i Kyrkslätt och SFP-riksdagsledamot säger att det ligger ett korn sanning i det Flemmich säger. Enligt hans erfarenhet kan ändå de mindre privata daghemmen i dag erbjuda samma service som de större kommunala daghemmen och förskolorna. Överlag gillar han inte förslaget.

- Jag tycker det är ett dåligt förslag med tanke på hela vårt servicenät. Vi har ett system med ett antal små privata daghem ute i byarna. Om vi tar bort förskolan riskerar vi också daghemsverksamheten. Om daghemsverksamheten försvinner så förlorar de här små byarna en stor del av sitt hjärta, säger Adlercreutz.

Lapp på luckan

Pojkar på gården vid Jorvas barnträdgård
Pojkar på gården vid Jorvas barnträdgård Bild: Yle/Linnea de la Chapelle jorvas barnträdgård

Ifall förslaget blir verklighet tror både Anders Adlercreutz och Annika Eriksson att flera privata daghem skulle bli tvungna att stänga. Föräldrar skulle allt oftare välja det kommunala alternativet och de privata skulle få brist på kunder.

- Vår verksamhet bygger mycket på att syskon kan gå på samma daghem oavsett ålder. Om ett syskon slutar för att börja förskola vid något annat daghem skulle antagligen det andra barnet också göra det, säger Eriksson.

Adlercreutz förstår Erikssons oro.

- Det varierar säkert från fall till fall men om jag kan välja mellan att föra barnen till ett eller två ställen väljer jag ju förstås ett, säger Adlercreutz.

Flera daghem tar inte emot de allra yngsta barnen.

"Barnen räcker nog till"

Mikael Flemmich tror däremot inte att det skulle påverka de privata daghemmen negativt, utan det skulle endast handla om en förskjutning av verksamheten. Flemmich påpekar att det finns ett behov av privata aktörer i Kyrkslätt. Enligt honom räcker nog barnen till för alla enheter.

- Flytten för barnen kommer ändå i något skede emot. Antingen handlar det om en flytt från dagis till förskola eller från förskola till grundskola. Den ändringen som enligt mig är störst ifall förslaget går igenom handlar om de privata daghemmens satsning i framtiden, det vill säga att satsa på yngre barn, säger Flemmich.

Anders Adlercreutz håller inte med.

- Flera daghem tar inte emot de allra yngsta barnen. Det här påståendet handlar möjligtvis om spekulation från tjänstemännens sida som inte verkar ha så mycket grund i hur daghemsföretagarna ser på verkligheten, säger Adlercreutz.

"Handlar om väldigt små volymer"

Största delen av Kyrkslätts eftermiddagsverksamhet är redan kommunal.

Därför säger Flemmich att förslaget inte heller där skulle innebära några större förändringar.

Tjänstemännen är antagligen lika envisa som vi.

- Det handlar om väldigt små volymer här också. Dessutom är den eftermiddagsverksamhet som kommunen ordnar betydligt mycket billigare än den som ordnas annanstans, som köptjänst eller på den privata sidan, säger Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt.

Jobbar hårt för att bevara förskolan

I november tas det beslut om förskole- och eftermiddagsverksamheten slopas eller bevaras vid de privata daghemmen.

Eriksson säger att både personal och föräldrar vid Jorvas barnträdgård hoppas att den bevaras.

- Tjänstemännen är antagligen lika envisa som vi. Vi kommer att jobba väldigt hårt för att hålla kvar vår förskola och trygga vår verksamhet i framtiden också, säger Annika Eriksson, föreståndare för Jorvas barnträdgård.