Hoppa till huvudinnehåll

Asylsökande i Österbotten får fler handledare

Mottagningscentralen för asylsökande i Kristnestad
Mottagningscentralen för asylsökande i Kristinestad Mottagningscentralen för asylsökande i Kristnestad Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik asylmottagningscentral

Röda Korsets mottagningscentral i Kristinestad anställer sex nya handledare för att svara mot det ökade antalet asylsökande.

- Vi behöver mera personal till nödinkvarteringarna och stödboende för ungdomar som öppnar i oktober, säger Annica Riddar, chef för mottagningscentralen.

Just nu anställer de sex nya handledare. 17 finns sedan tidigare. Det är ute på fältet behovet är som störst.

- Handledarna hjälper till i olika situationer. Man ska ju vara med och skaffa en jurist till varje person. Sen är det allt praktiskt, de ska bland annat ha kläder. De kommer ju i det de går och står i, säger Annica Riddar.

Frivilliga behövs fortfarande

Trots att behovet av personal är stort just nu kan mottagningscentralen heller inte anställa för många. Läget ändras och behovet av personal varierar, förklarar Riddar.

- Vi kan inte anställa och sedan samarbetsförhandla efter några månader. Trots att samhället frågar efter mer personal är det inte rättvist mot dem att först anställa och sedan blir de arbetslösa. Man får gärna ställa upp som frivilligarbetare, det behövs nu.

Bland annat Röda Korsets avdelningar samt många olika organisationer och församlingar har tacknämligt bidragit med hjälpinsatser.

- De är jätteaktiva. Det är vi jättetacksamma för förstås, för det är meningen att också samhället ska vara med och inte bara anställd personal sådana här gånger, säger Riddar.

650 på mottagningen i dag

Röda Korsets mottagningscentral i Kristinestad har i dag 650 asylsökande, som är uppdelade i den norra regionen och den södra.

I Sydösterbotten är de asylsökande utplacerade på flera platser, bland annat i Kristinestad, Närpes, Kaskö, Sundom och Vasa.

Korsnäs fullmäktige håller ett extra möte redan nästa måndag och tar beslut om också Korsnäs Kurscentral kan användas som nödinkvartering.

Läs också