Hoppa till huvudinnehåll

Bioavfall får högre prioritet i Åboregionen

Sopptip för bioavfall.
Sopptip för bioavfall. Bild: Yle bioavfall,bio

Den 1 januari kommer sorteringen av bioavfall att utökas i Åboregionen. Sydvästra Finlands avfallsservice jobbar som bäst för att vara redo för det nya systemet samt för att hinna informera alla berörda.

- Vi har redan skickat information till husbolagen och vi har också haft det i vår kundtidning, säger Cati Huhta, invånarservicechef vid Sydvästra Finlands avfallsservice.

I Åboregionen återvanns bioavfall tidigare främst av proffskök och hemkomposterare, men från och med den 1 januari 2016 ska bioavfall enligt regionens avfallshanteringsbestämmelser sorteras separat i alla bostadsfastigheter med minst 20 bostäder i S:t Karins, Lundo, Reso, Åbo, Stam-Masko, Stam-Nådendal och Pargas centrum. Även mindre husbolag i dessa regioner kan ansluta sig till insamlingen av bioavfall om de vill.

Cati Huhta
Cati Huhta är invånarservicechef vid Sydvästra Finlands Avfallsservice. Cati Huhta Bild: Yle/Ylva Vikström miljödag på houtskär

I Salo, Pemar, Sagu och Kimitoöns kommun sorteras bioavfall separat i husbolag med fem eller fler bostäder.

- Många vill kunna samla in bioavfall och jag har inte hört några negativa reaktioner kring det här. För det är ju bra att man kan utnyttja det här bioavfallet till energi.

- Det här kommer att funka så att de berörda husbolagens avfallshus får ett nytt kärl som är brunt och dit ska man då samla bioavfall. Sorteringsråd och anvisningstavlor får man via oss och de kan också sättas upp i trapphusen.

- Dessutom står vi jättegärna till förfogande och kommer till bostadsbolagens möten och berättar om det här och ger sorteringsråd om vad som är bioavfall. Även om jag tror att alla redan vet ganska bra vad som är bioavfall, det vill säga organiskt avfall som matrester och annat, alltså sådant som bryts ned.

Finansieras via avfallsavgifterna

Cati Huhta är inte orolig över att det här ska skapa några större problem för varken invånarna eller Sydvästra Finlands avfallsservice.

- Jag tror att det här kommer att fungera bra. Vi kommer också att skicka ut mycket mer information innan det här tas i bruk.

Varför kommer sorteringen av bioavfall att utökas?

- Det här har att göra med att vi hela tiden inom avfallssektorn måste höja på utnyttjandet av material. Plus den delen att vi hela tiden ska sortera bättre och bättre. För från EU kommer det hela tiden höjda krav och bioavfall är en avfallssort som här i vår region har varit tillsammans med brännbart avfall och när vi får bort det kan vi höja vår sorteringsgrad i Åboregionen, vilket är en bra sak.

- Det viktigaste av allt är att det här materialet nyttjas och återvinns på bästa möjliga sätt. Det är ju det som vi hela tiden strävar till.

- Det här finansieras via avfallsavgifterna, men det torde inte bli fråga om några stora förändringar.

Regionens invånare är bra på att sortera

Cati Huhta tror alltså att övergången till det nya systemet kommer att gå relativt smärtfritt, inte minst för att invånarna här redan kan det här med att sortera.

- I Åboregionen är vi i topp i Finland gällande på hur bra man är på att sortera. Vi har så långa anor med Oriketo brännverk, vilket har gjort att det har varit väldigt viktigt hurdant avfall vi för till Oriketo brännverk.

- Så Åboborna har varit vana vid med att det ska plockas bort glas och metall, kartonger och andra saker. Redan under många år har vår grad på vad vi sätter på avstjälpningsplatsen (slutdeponin) endast varit två procent av vårt samhällsavfall.

Bioavfallet blir biogas och gödselmedel

Under behandlingen i slutna verk rötas bioavfallet och blir till biogas. Förutom energi utvinner man även näringsämnen ur bioavfallet, då man framställer gödselmedel av slutprodukten. Biogas blir till el- och värmeenergi. I renad form kan biogas även användas som trafikbränsle.

Förutom biogas producerar verket även flytande växtnäringsämnen samt fast jordförbättringsmaterial för trädgårds- och markanläggning.

Här hittar du mer information om Sydvästra Finlands avfallsservice Ab.

Läs också