Hoppa till huvudinnehåll

Salladsbarerna i mataffärer har dålig kvalitet

salladsbar, självplock i mataffär
Salladsbarer i mataffärer är populära och blir allt vanligare. salladsbar, självplock i mataffär Bild: Raila Paavola / Yle salladsbar

En tredjedel av ingredienserna i de salladsbarer som finns i mataffärer har dålig eller försvarlig kvalitet. Affärerna har bristande egenkontroll över salladsbarerna: bland annat töms de inte till natten.

Flest dåliga resultat fanns det bland skaldjursbitarna och de färdigt tillredda salladerna.

64 salladsbarer i olika mataffärer i huvudstadsregionen testades i början av året. Miljöcentralernas resultat visar att 18 procent av provsvaren hade dålig kvalitet och 15 procent försvarlig.

Största delen av de försvarliga och dåliga resultaten beror på ett högt antal aerobiska mikrober samt enterobakterier. De undersökta proven hade också höga jästhalter.

Miljöcentralerna tog sammanlagt 187 prover av köttprodukter, fiskprodukter, skaldjur, grönsaker och tillredda sallader. Flest dåliga resultat fanns det bland skaldjursbitarna och de färdigt tillredda salladerna.

Betjäning över disk bättre

De flesta salladsbarer töms inte för natten.

Kvaliteten i salladsbarerna med självbetjäning verkar vara klart sämre än i de salladsbarer där försäljningen sker över disk. När Helsingfors miljöcentral år 2010 och 2011 tog prover på livsmedel som säljs över betjäningsdisk var 87 procent av proven av god kvalitet.

Enligt miljöcentralerna är ett av problemen med mataffärernas salladsbarer att affärerna ofta inte har möjlighet till egen kontroll över dem. Affärerna behöver till exempel få tydligare anvisningar om var självbetjäningsdiskar för lätt fördärvliga livsmedel ska placeras och kontrolleras.

De flesta salladsbarer har hostskydd, men affärerna behöver få anvisningar om hur livsmedlen ska tinas samt hur de ska skyddas utanför försäljningstid. De flesta salladsbarer töms till exempel inte för natten.

Miljöcentralerna vädjar till Evira för ett ställningstagande om hygien och egenkontroll av nya slags funktioner i mataffärerna.

Salladsbarerna blir allt vanligare

Enligt Yle Helsinki har salladsbarerna blivit en allt vanligare syn i mataffärerna under de senaste åren. HOK-Elanto har testat salladsbarerna i fyra Prismabutiker i huvudstadsregionen och Kampens Alepa. De dåliga resultaten i miljöcentralernas prov överraskar inte kvalitets- och miljöchef Satu Kattilamäki vid HOK-Elanto.

– Salladsbarerna har ett brett utbud av livsmedel, och en del av dem far lätt illa. Man måste vara noga med dem, säger Kattilamäki.

Hos Kesko tar man provresultaten på allvar.

– Vi ska gå igenom våra anvisningar ännu en gång, säger Matti Kalervo, Keskos chef för samhällsansvar.

K-affärerna fick sina första salladsbarer för ett par år sedan och har i dag 260 stycken.

Marika Ahonen, Yle Helsinki