Hoppa till huvudinnehåll

FN antar 17 nya utvecklingsmål

FN:s utvecklingsmål, agenda 2030
17 utvecklingsmål som FN-toppmötet godkänner idag. FN:s utvecklingsmål, agenda 2030 Bild: Yle Uutisgrafiikka agenda 2030

På fredag inleds ett historiskt FN-möte i New York. Medlemsländerna ska anta de nya utvecklingsmålen, som ersätter de så kallade millenniemålen. Så gott som alla världens länder är representerade på det tre dagar långa toppmötet.

Allt fler människor på jorden har det bättre. Den globala medelklassen växer, barndödligheten har halverats i jämförelse med början av 1990-talet, antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat från 47 till 14 procent och den globala medellivslängden har ökat med sex år.

Halvvägs

Av de åtta så kallade millenniemålen som FN antog år 2000 har hälften uppnåtts.

Den extrema fattigdomen har halverats, jämställdhet mellan könen har ökat i skola och arbetsliv, spridningen av sjukdomarna HIV/aids, TBC och Malaria har stoppats eller pressats tillbaka. Personer som inte har tillgång till säkert dricksvatten har också halverats.

Millenniemålen från 2000

 • Halvera fattigdom och hunger i värden
 • Uppnått: JA

 • Grundskola för alla pojkar och flickor i världen
 • Uppnått: NEJ

 • Främja jämställdhet och öka kvinnors inflytande
 • Uppnått: JA

 • Minska barndödligheten med 2/3
 • Uppnått: NEJ (minskat med drygt 50 procent)

 • Minska mödradödligheten med 3/4
 • Uppnått: NEJ (minskningen är nästan 50 procent)

 • Stoppa och börja pressa tillbaka spridningen av HIV/Aids, Malaria och andra strörre sjukdomar
 • Uppnått: JA

 • Säkra miljömässigt hållbar utveckling och säkra tillgång till rent vatten och sanitet
 • Uppnått: JA och NEJ (tillgången till rent vatten är uppnått, men miljöaspekten är på hälft)

 • Globalt parterskap för utveckling
 • Uppnått: Inte ett mätbart mål

Källa: DN

Fattigdoms- och vattenmålen uppnåddes till och med fem år i förtid.

Trots framstegen finns det fortfarande mycket som kan förbättras i världen.

Under helgen ska 17 nya ambitiösa utvecklingsmål godkännas och en del av de gamla målen hittas också på den nya listan.

Det första millenniemålet, alltså en värd utan fattigdom och hungersnöd, ligger också högst upp på listan över de nya utvecklingsmålen.

Historiskt möte

Mötet är det största internationella möte om någonsin ägt rum och förarbetet har bestått av segdragna förhandlingar och minutiösa säkerhetsförberedelser.

De 17 nya utvecklingsmål som godkänns på fredag ska gälla fram till år 2030.

De nya målen kräver insatser för att stävja klimatförändringen öka jämställdheten mellan könen och minska inkomstklyftorna. De nya utvecklingsmålen är med andra ord mycket kontroversiella.

Jonas Biström, utvecklingspolitisk sakkunnig på centralen för biståndsorganisationer Kepa, följer aktivt med toppmötet. Han berättar att de nya målsättningarna skiljer sig från de gamla millenniemålen i många avseenden.

- De förra målsättningarna berörde endast så kallade utvecklingsländer, men de nya målsättningarna berör alla länder. Det innebär att också vi i Finland måste granska bland annat vår konsumtion och våra inkomstklyftor.

Enligt Biström blir det intressant att se hur industriländerna reagerar när de är tvungna att granska sin egen verksamhet och inte bara finansiera utvecklingsländernas framsteg.

- Vi får se ifall staterna antar de nya utmaningarna.

Eftersom de nya FN-målen främst behandlar hållbarhet och klimathänsyn är det främst i industriländerna som man måste göra livsstilsförändringar.

Finland representeras av politiker och president

Från Finland deltar utvecklingsminister Lenita Toivakka (Saml.). På twitter skriver Toivakka atthon ser fram emot det stundande mötet.

Hoppa över Twitterpostning

Efter helgens FN-toppmöte inleds den årliga generalförsamlingen på måndag. Kriget i Syrien, flyktingkrisen och IS framfart kommer att vara de stora samtalsämnena.

Under generalförsamlingen är utrikesminister Timo Soini (Sannf.) och president Sauli Niinistö på plats i New York.

Läs också