Hoppa till huvudinnehåll

Kostnaderna för specialsjukvården skenar iväg i Raseborg i år igen

Sjukhussängar i Malms sjukhus.
Sjukvården kostar mer än beräknat i år igen. Sjukhussängar i Malms sjukhus. Bild: Yle/Jonas Blomqvist sjukhusbäddar

Specialsjukvården ser ut att bli kring 1,37 miljoner dyrare än budgeterat i år igen

I fjol var specialsjukvården i Raseborg 2,4 miljoner euro dyrare än budgeterat. Så gott som varje år görs budgetändringar eftersom specialsjukvården blir betydligt dyrare än budgeterat.

Fler svårt sjuka än beräknat

De höga kostnaderna inom specialsjukvården kan staden inte påverka eftersom de utgår från hur många raseborgare som är i behov av specialiserad sjukvård, säger grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten.

- Den enda delen vi kan påverka är vår egen produktion. I fråga om den egna produktionen har vi minskat vårdplatser enligt åtgärdsprogrammet. Det måste vi fortsätta med.

Den egna produktionen ser ut att överskrida budgeten med drygt 500 000 euro.

- Det går inte att göra budgeten mycket mindre utan att rubba på kommunens lagstadgade uppgifter, säger von Smitten.

Budgetarbete på gång igen

Grundtrygghetsnämnden ska slå fast ett budgetförslag för 2016 den 15 oktober. I pågående budgetarbete betonar tjänstemännen i sin beredning att specialsjukvården i år ska budgeteras på en realistisk nivå.

Ska man inte varje år sträva efter en realistisk budget?

- Kommunens budget måste balanseras. Man kan inte budgetera mer än man har inkomster, säger von Smitten.

Artikeln korrigerades den 25 september klockan 13.20. "Kring 3,8 miljoner" har ändrats till "kring 1,37 miljoner".Summan på 3,8 miljoner euro utgick från hur prognosen såg ut i juli månad. Nu ser prognosen alltså bättre ut. De färskaste uppgifterna saknades i föredragningslistan för grundtrygghetsnämndens möte. Summan på 1,37 miljoner euro presenterades muntligt på mötet.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland