Hoppa till huvudinnehåll

Svensk skola på Busholmen kan ännu bli av

Invånarbrev som lovar lågstadieundervisning på Busholmen.
Då Busholmen marknadsfördes lovades invånarna en svensk grundskola. Invånarbrev som lovar lågstadieundervisning på Busholmen. Bild: Yle busholmen

Enligt nya siffror blir antalet svenskspråkiga skolbarn på Busholmen i Helsingfors större än den ursprungliga prognosen visat.

Efter krav av Busholmenföräldrar har Helsingfors stad gjort en ny utredning av det svenskspråkiga elevunderlaget på området. Enligt den ursprungliga prognosen skulle det inte finnas tillräckligt med svenskspråkiga barn för att grunda den planerade svenska skolan.

Slutliga siffror offentliggörs nästa vecka, men den preliminära prognosen tyder på ett större svenskspråkigt elevunderlag än man tidigare uppskattat.

- Man hade inte från början beaktat att Busholmen kommer att bli en mer svensk stadsdel än en del andra nya områden, säger Björn Månsson (SFP), stadsstyrelsens representant i utbildningsnämndens svenska sektion.

Också finska barn går i svensk skola

Månsson påpekar att det inte heller bara är Busholmens elever som ska beaktas då man planerar det svenskspråkiga skolnätverket i södra Helsingfors.

- Till exempel ligger ju Gräsviken på lämpligt avstånd.

På onsdag kväll ordnar utbildningsverket ett infotillfälle för svenskspråkiga föräldrar i södra skoldistriktet. Där kommer de nya siffrorna om elevunderlaget att läggas fram. Innan det ska den nya prognosen ses över och justeras vid behov.

- Det är inte endast svenskregistrerade barn som går i svensk skola, en del elever är registrerade som finskspråkiga. Sådant måste ännu beaktas, säger Månsson.