Hoppa till huvudinnehåll

Gör om statsbudgeten med Yles budgetspel

Bild på budgetspelet
Bild på budgetspelet Bild: Yle budgetspel

Regeringen föreslår att statens budget ska landa på 54,1 miljarder euro och att 5,5 miljarder ska finansieras med nya lån. Med Yles budgetspel kan du göra en egen omfördelning av pengarna.

Hela budgeten ska räcka till för tolv ministerier, riksdagen, presidenten och statsrådet. Pengarna kommer i första hand från skatter, lån, inbetalda pensioner, dividender, och EU-stöd.

Gör om regeringens budgetförslag

Nu har du en chans att göra om statsbudgeten. Ska vi sänka skatter och dra in på servicen eller tvärtom? Var vill du skära? Vad ska staten satsa på istället? Rapportera gärna om dina slutsatser i kommentarsfältet.

Värt att notera är att budgeten i spelet är en förenklad version av den riktiga statsbudgeten. Många av de mindre posterna har slagits ihop under rubriken övrigt.

Spelet blir också en förenklad bild av verkligheten då ändringar i en budgetpost kan påverka en annan. Finland betalar till exempel två miljarder till EU men får också pengar tillbaka, bland annat i form av jordbruksstöd.

Budgetspelet

Budgeten har intäkter på 54,10 miljarder euro och utgifter på 54,10 miljarder euro. Din budget är i balans. Låntagningen ligger på 5,51 miljarder euro.

Utgifter - Finansministeriet:

Statsandelar til kommunerna:

Pensioner till statsanställda:

EU och internationella organisationer:

Övrigt:

Utgifter - Social och Hälsovård:

Folkpensioner, statens andel av pensioner för lantbruksföretagare, o.dyl.:

Arbetslöshetsskydd:

Barnbidrag:

Bostadsbidrag:

Statens andel av sjukförsäkringen:

Statens andel av utkomststödet (50 %):

Övrigt:

Utgifter - Undervisning, kultur och idrott:

Högskolor och forskning:

Studiestöd:

Vuxenutbildning:

Yrkesutbildning:

Konst och kultur:

Idrott:

Övrigt:

Utgifter - Arbete:

Närings- och innovationspolitik:

Sysselsättnings- och företagarpolitik:

Energipolitik:

Regionutveckling:

Integration:

Övrigt:

Utgifter - Kommunikation:

Trafiknätet:

Televisions- och radiofonden:

Övrigt:

Utgifter - Försvar:

Försvarsmaktens löpande utgifter:

Materielanskaffningar:

Övrigt:

Utgifter - Övrigt:

Jordbruk och livsmedelsekonomi:

Polisväsendet:

Internationellt utvecklingssamarbete:

Domstolarna:

Riksdagen:

Räntor:

Övrigt:

Intäkter:

Mervärdesskatt:

Inkomst- och kapitalskatt:

Samfundsskatt:

Bensin- och dieselskatt:

Bil- och fordonsskatt:

Alkoholskatt:

Elskatt:

Tobaksskatt:

Gåvo- och arvsskatt:

Rundradioskatt:

Låntagning:

Övriga skatter och intäkter:

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes