Hoppa till huvudinnehåll

Residensskolan i Nykarleby fick skissritning

Normens skola i Nykarleby
Normens skola ersätts med nybygge Normens skola i Nykarleby Bild: Johanna Överfors/YLE normens skola

Nybygget som ska ersätta mögeldrabbade Normens skola kallas redan för Residensskolan. Stadsstyrelsen godkände skissritningarna gjorda av AK-Plan och kommittén fortsätter planeringen.

Residensskolan kostar cirka 4 miljoner euro och byggnadsarbetena pågår 2016 - 17. Hösten 2017 ska skolan tas i bruk. Den är dimensionerad för att också inrymma Ytterjeppo skolas elever.

I ett byggskede två planerar staden för att bygga ett nytt centralkök. I samma veva kan skolan komma att förstoras om fullmäktige besluter lägga ner även Kovjoki-Markby skola.

Beslutet om Kovjoki-Markby skolas framtid sköt fullmäktige fram till år 2019.