Hoppa till huvudinnehåll

Obekväm norsk journalist fick sparken – väcker kritik

Kvinna med tejpad mun
Kvinna med tejpad mun Bild: Jennifer Moo / Flickr yttrandefrihet,Tryckfrihet,pressfrihet

Den nordnorska regionala nättidningen Barents Observer blev först fråntagen sin journalistiska frihet. Nu har chefredaktören Thomas Nilsen fått sparken. Många oroar sig nu över pressfriheten i Barentsområdet.

Thomas Nilsen, chefredaktör vid den nordnorska regionala nättidningen Barents Observer, har sagts upp med omedelbar effekt.

Tidningen är en unik instans som kontinuerligt publicerar information om Barentsområdet i norr. Tidningen har mycket samarbete med ryska kolleger.

Nilsen anklagas nu för att ha agerat illojalt gentemot nättidningens ägare och för att ha misskött sina förpliktelser.

Ägarna inskränker den journalistiska friheten

Barents Observer hör till Barentssekretariatet – ett företag som ägs av Norges tre nordligaste fylken – Nordland, Troms och Finnmark.

Uppsägningen är en fortsättning på ägarnas tidigare beslut att ta den redaktionella friheten ifrån Barents Observer.

Styrelsen beslöt i maj att Barents Observer inte får följa den norska redaktörplakaten – ett avtal som gäller journalisternas oavhängighet, skyldigheter och ansvar Avtalet, som ingicks 1953 mellan den norska redaktörsföreningen och tidningsförbunden, omfattar de grundläggande kriterierna för självständigt journalistiskt arbete.

Nilsen kritiserade då offentligt beslutet med motiveringen att politiker aldrig får blanda sig i de journalistiska produkterna.

Journalisterna djupt bekymrade över restriktionerna

I ett gemensamt uttalande uttryckte då också journalisterna vid tidningen sin oro. De var djupt bekymrade över att tidningens ägare inte lät Barents Observer utformas i enlighet med principerna om fritt utbyte av information och åsikter.

- I dag då pressfriheten i Ryssland kraftigt har minskat är det mycket oroande att de politiska ledarna i de nordligaste delarna av Norge vill begränsa Barents Observers roll som förmedlare av nyheter och åsiktsyttringar där det också ingår kritik av ingrepp mot demokratiska röster, sade journalisterna i sitt uttalande.

- Vi har under de senaste tolv åren utvecklat Barents Observer till en unik tvåspråkig online-tidning med en nyhetsbevakning som täcker händelser i Barentsregionen och Arktis. Vi har fokuserat på gränsöverskridande samarbete och försöker varje dag balansera våra nyheter så att de avspeglar vad som faktiskt sker i samhället – i Ryssland, Norge och resten av regionen.

Ägare och journalister på kollisionskurs

I och med uppsägningen av Thomas Nilsen har konflikten mellan journalisterna och ägarna tillspetsats. Journalisterna säger i ett pressmeddelande att de är chockerade och rasande över ägarnas agerande.

- Det verkar som om ägarna gör nu allt de kan för att förstöra det som vi har byggt upp under tretton års tid.

Thomas Nilsen har varit anställd av Barentssekretariatet i tretton år – de sex senaste åren som chefredaktör vid Barents Observer.

Styrelseordförande kommenterar inte

Styrelseordförande Stig Olsen vill inte kommentera uppsägningen av Nilsen med hänvisning till att det handlar om en intern uppgörelse mellan parterna, säger han enligt Barents Observer.

Han vill inte heller uttala sig om framtiden för Barents Observer.

En unik informationskälla tystas

Nu ifrågasätts hela tidningens publicistiska oberoende. Enligt journalisterna betyder beslutet bland annat att de inte längre kan arbeta självständiga med fullständig journalistisk frihet. De kan inte heller åka till Ryssland på journalistvisum.

Barents Observer ses av många som en unik informationskälla. Tidningen erbjuder sin publik utvalda, översatta artiklar och analyser.

Trovärdigheten hos både Nilsen och tidningen anses vara hög, och Nilsen har beskrivits som den enskilda journalist som kan och förstår det som händer i Barentsregionen bäst.

Nättidningen Barents Observer publiceras både på engelska och ryska.

Myndigheterna ombeds återta sitt beslut

Barents Press Internationals styrelse har reagerat starkt mot de planer som minskar Barents Observers möjligheter att fortsätta med sitt gränsöverskridande, journalistiska arbete.

Barents Press International - som är ett nätverk för finska, norska, svenska och ryska journalister i Barentsregionen - anser att mediefriheten i Barentsregionen aldrig har legat under ett så hårt tryck som nu.

- Konfrontationen mellan väst och Ryssland tilltar, och relationerna blir allt svårare att hantera på grund av minskat förtroende. Det här leder till större utmaningar för den gränsöverskridande journalistiken i Barentsområdet. Vi är bekymrade över den tilltagande statliga kontrollen över ryska medier och självcensuren bland ryska journalister.

Barents Press International fördömer starkt de norska politiker som nu vill kontrollera det som Barents Observer prioriterar och publicerar.

- Vi uppmanar myndigheterna i de tre nordligaste fylkena i Norge att återta sitt beslut och i stället tillåta Barents Observer att följa de grundläggande journalistiska principerna för att garantera en fri och oberoende press - en av hörnstenarna för demokratin.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes