Hoppa till huvudinnehåll

EU lanserar kapitalunion

EU:s finansmarknadskommissionär lanserar kapitalmarknadsunionen
Kommissionär Jonathan Hill på presskonferens i Bryssel EU:s finansmarknadskommissionär lanserar kapitalmarknadsunionen Bild: EPA/OLIVIER HOSLET kapitalmarknadsunion

Europeiska unionen tar ett nytt steg i integration i och med kapitalmarknadsunionen. Meningen med EU-kommissionens initiativ är att minska skillnaderna i finansieringsvillkoren mellan de olika medlemsländerna.

Kapitalmarknadsunionen är en del av Junckerkommissionens satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar i EU. Avsikten är att få fart på investeringarna genom att förbättra villkoren för finansiering. Enligt finansmarknadskommissionären Jonathan Hill är problemet brist på finansiering.

- EU och USA är ungefär lika stora, men EU:s kapitalmarknader är bara hälften av USA:s. Dessutom är skillnaderna mellan medlemsländerna större än skillnaderna mellan EU och USA, sade kommissionär Hill på en presskonferens i Bryssel.

Kapitalmarknadsunionen ska skapa nya finansieringskällor som ska komplettera bankernas utlåning, till exempel riskkapital och gräsrotsfinansiering. Det här kan vara viktigt för små och medelstora företag och nystartade företag, som kan ha svårt att få finansiering.

Kommissionen vill också riva ned de hinder som stoppar gränsöverskridande investeringar i EU så att företag och infrastrukturprojekt lättare kan få tillgång till de medel de behöver, oavsett var de är belägna.

Det övergripande målet är att öka affärsmöjligheterna för investerare och koppla ihop finansieringen med realekonomin.

- Ett konkret område där kapitalmarknadsunionen väntas få betydelse är marknaden för privata personliga pensionsförsäkringar. Nu existerar ingen sådan marknad på europeisk nivå, säger kommissionär Jonathan Hill.

Kapitalmarknadsunionen: en handlingsplan för finansiering av företag och investeringar

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes