Hoppa till huvudinnehåll

Universiteten knäar - men Björn Wahlroos har pli på Hanken

Bild: Str / Lehtikuva finansman

Aalto-universitetet och Konstuniversitetet drabbas hårt av att regeringen drar åt svångremmen. Däremot håller Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos skutan flytande.

För Konstuniversitetets del bjöd Utbildnings- och kulturministeriets preliminära uträkningar on universitetens budget på tråkiga överraskningar förra tisdagen.

– Vi kommer att tvingas budgetera mindre för vår basverksamhet i år. Den utlovade strategifinansieringen kommer att bli mindre än vi väntat oss, säger rektor Paula Tuovinen.

Konstuniversitetets resurser blir 1,5 miljoner euro mindre än väntat nästa år. Det är ett par procent av universitetets basfinansiering på cirka 70 miljoner euro.

"Studeranden kommer inte att märka en skillnad"

300 000 euro är kanske två professorer. Man måste inte anställa hemskt många personer för att försätta ekonomin i oordning― Helena Strandell, planeringschef, Hanken

Tuovinen säger att universitetet måste skära i administrationskostnader och kräva en ännu striktare budget av Bildkonstakademin, Sibeliusakademin och Teaterhögskolan, som alla hör till Konstuniversitet.

– Enligt den information vi har nu kommer vi inte att behöva säga upp någon. Studerandena kommer säkert inte att märka någon skillnad i vår verksamhet

På våren börjar universiteten förhandla med Utbildnings- och kulturministeriet om finansieringen för åren 2017 – 2020.

– I vilket fall som helst måste vi vara mycket mer kostnadsmedvetna i framtiden och noga se över vad våra resurser används till.

Spartalko på Aalto

Finansieringen till Aalto-universitetet krymper med 25 miljoner euro nästa år. Det här beror på ett minskat stöd från Utbildningsministeriet, Tekes och Finlands Akademi.

Aalto-universitetets ekonomichef Marianna Bom säger att man som bäst letar efter sätt att balansera ut budgeten på.

- Vi funderar på andra finansiärer än staten och olika sparåtgärder.

Bom säger att universitetet ansöker om finansiering från bland annat EU och olika företag.

Kommer ni också att försöka spara genom att minska på personalen?

- Vi undersöker alla alternativ. Inom oktober ska vi diskutera med både personalen och studerandena om deras idéer och tankar, säger Bom.

Aalto-universitetet har en personal på cirka 5000.

Bildcollage: Hanken, Aalto-universitetet och Konstuniversitetet.
Aalto-universitetet och Konstuniversitetet drabbas hårt då regeringen sparar. Hanken däremot klarar sig också under hårda tider. Bildcollage: Hanken, Aalto-universitetet och Konstuniversitetet. Bild: Collage: Hanna Rundell/YLE hanken aalto-universitetet och konstuniversitetet

Hanken klarar sig undan med blotta förskräckelsen

Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos vill inte att vi gör satsningar som binder pengarna i framtiden.― Helena Strandell, planeringschef på Hanken

Svenska handelshögskolan är liten jämfört med de andra universiteten i huvudstadsregionen. Högskolan, som har en personal på cirka 240, drabbas av ett litet sparkrav jämfört med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Staten ger Svenska handelshögskolan 300 000 euro mindre i basfinansiering nästa år, alltså totalt ungefär 17,3 miljoner euro.

– Den totala rambudgeten har krympt för alla. Hur mycket universiteten får beror på deras inkomster, säger Hankens planeringschef Helena Strandell.

Hon säger att det finns många skäl till handelshögskolans förhållandevis goda ekonomiska situation. Antalet sökande till Svenska handelshögskolan har fördubblats på femton år och universitetets resultat och resultatpremier har därmed förbättrats.

Wahlroos har pli på Hanken

Handelshögskolan har också lyckats bra med att få privatfinansiering och man har hållit en strikt budget i många år.

– Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos vill inte att vi gör satsningar som binder pengarna i framtiden, säger Strandell.

Det innebär i praktiken till exempel att forskningsprofessorer har tidsbundna kontrakt.

– Vi håller hela tiden bakdörren öppen, vilket betyder att vi vet när i framtiden vi har möjlighet att krympa den totala budgeten.

På Handelshögskolan befarar man inte samarbetsförhandlingar, menar Strandell. De minskade anslagen för nästa år betyder snarast att man måste vara försiktiga.

– 300 000 euro är kanske två professorer. Man måste inte anställa hemskt många personer för att försätta ekonomin i oordning, säger Strandell.

Text: Katriina Kettunen
Översättning: Hanna Rundell

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen