Hoppa till huvudinnehåll

Arbetssökande kan dölja sig för arbetsgivare

TE-byrån i Jakobstad
TE-byrån i Jakobstad TE-byrån i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman te-byrån

Arbetssökande kan välja att arbetsgivare inte ser deras uppgifter i TE-byråernas register över arbetssökande. TE-byråernas ledning vill ha en ändring på den här punkten och ärendet har framförts till arbets- och justitieminister Jari Lindström.

TE-byråernas direktörer var inbjudna till en kaffesits med arbets- och justitieminister Jari Lindström för ett par veckor sedan för att diskutera arbetsmarknadsfrågor. Ursprungligen var det tänkt att mötet skulle ha ägt rum under sommaren men minister Lindström hade då inte möjlighet att ta emot direktörerna från TE-byråerna för att höra deras uppfattning om läget på arbetsmarknaden.

Helvi Riihimäki, direktör för arbets- och näringsbyrån i Österbotten.
Helvi Riihimäki Helvi Riihimäki, direktör för arbets- och näringsbyrån i Österbotten. Bild: Yle/Anna Ruda riihimäki

Arbetssökande och arbetsgivare har många gånger svårt att matcha varandra men från TE-byråernas sida önskades rent allmänt att byråkratin kring arbetsförmedlingsprocessen borde minska. En olägenhet enligt TE-byråernas ledning är den arbetssökandes valfrihet om arbetsgivaren kan se den sökandes uppgifter eller inte.

- Var och en som anmäler sig som arbetssökande får bestämma om man får ge hans eller hennes uppgifter till arbetsgivaren, det är bara ett kryss i en blankett. De flesta ger det här tillståndet men många är mycket försiktiga, säger TE-byråns direktör i Österbotten, Helvi Riihimäki.

Nytt digitaliseringsprojekt skyndas på

Digitalisering hör till regeringens spetsprojekt och inom arbetsförmedlingen har det redan under ett par års tid förberetts en förnyelse som är tänkt att förenkla matchningen av arbetssökande och arbetsgivare.

- Tanken är att det skall bli ett system som finns i många europeiska länder och som matchar kunderna direkt och snabbt.

Ett exempel på detaljstyrning som enligt Helvi Riihimäki borde bort är kravet på att kunderna måste signera varje liten ändring i deras sysselsättningsplan. Digitaliseringen kunde bland annat ge möjligheter till elektronisk underskrift av dokument.

De ursprungliga planerna för den här satsningen var inprickade till 2020 men nu verkar det som om det hela kunde bli klart redan 2018 ifall resurser ges, bakgrundsmaterialet finns redan.

Missnöje med planer

I samband med mötet med minister Lindström framförde TE-byråernas direktörer också sitt missnöje med planerna på att flytta utbildningspengar som är tänkta för arbetsmarknadsändamål till undervisningsministeriet år 2018.

TE-direktörerna anser att flexibiliteten kring ny- och omskolning minskar ifall det här sker, speciellt i ett läge när det också annars kraftigt skärs i utbildningssektorn.

Läs också