Hoppa till huvudinnehåll

Bränsle, sallad och fisk - utsläppsfritt

Fiskodlingsanläggningen med växthus.
Anläggningen kombinerar bränsleproduktion, växthusodling och fiskodling. Fiskodlingsanläggningen med växthus. fiskodling på land

I Nystad odlar man sik på land i en stor hall. Ovanför hallen finns ett växthus och under fiskbassängerna ett reningsverk. Bioavfall omvandlas till biobränsle, som producerar energi till anläggningen.
Anläggningen är unik i sitt slag, eftersom den är utsläppsfri. Allt tas tillvara och återanvänds i olika delar av systemet.

I höst planteras det sallad i växthusen, som drivs med hjälp av vatten, el och värme som kommer från anläggningen.

Idén till det här slutna kretsloppet fick Rami Salminen, som jobbat med fiskodling hela sitt liv, då han funderade på olika alternativ att utnyttja fiskrenset från odlingarna. Som ett försök började han tillverka biobränsle i liten skala och så småningom växte projektet.

Mer odling, mindre import i framtiden

Företaget Sybimar i Nystad är inte de enda som odlar fisk på land. På Åland har man i höst tagit i bruk en av Nordeuropas största fiskodlingar på land, och också på andra håll i landet finns mindre fiskodlingar på land. Och de kommer sannolikt att bli fler.

Finländare äter ca 80 miljoner kg fisk i året, men endast en tredjedel av fisken odlas i Finland. Vi importerar fisk till ett värde av 400 miljoner euro och då efterfrågan på fisk stadigt ökar, så hoppas staten på att fiskodlingen ska öka i Finland.

Fiskbassänger vid Sybimars anläggning i Nystad
Fiskbassängerna inomhus. Fiskbassänger vid Sybimars anläggning i Nystad fiskodling på land

- Det är helt onödigt att importera fisk för dylika summor, då man kunde producera den själv här, säger också Salminen, som är styrelseordförande i Sybimar.

Skräddarsydd odling utom räckhåll för skarv och säl

Anläggningen i Nystad producerar 250 ton sik per år. Investeringarna är större än i havsodling, men istället kan man odla året om i optimerade förhållanden.

- Anläggningen kräver tillgång till vatten, tillgång till energi och stora investeringar i teknik. Därför är det lättast att ta i bruk infrastruktur som redan finns, till exempel gamla industribassänger eller liknande, påpekar Salminen.

- Men fördelarna är att vi slipper stormarna, sälarna och skarvarna ute till havs. Det är också lättare att få miljölov för den här typens odlingsteknik.

Sybimar ingår sedan fem år i sjöfartskoncernen Meriaura, som strävar efter att göra sjöfarten miljövänligare. Koncernens företag kan i sin tur utnyttja de biobränslen som anläggningen producerar. Anläggningen i Nystad sysselsätter 25 personer.

Fiskodlare både i Finland och utomlands har visat ett stort intresse för lösningen. Planer finns redan på att bygga liknande anläggningar på andra håll i Finland.

Rami Salminen framför fiskodlingen, växthuset och gasverket.
Rami Aaltonen. Rami Salminen framför fiskodlingen, växthuset och gasverket. fiskodling på land