Hoppa till huvudinnehåll

Hack i häl på hemmaplan och i huvudstaden

riksdagsledamoterna Li Andersson, Mats Löfström, joakim strand
Riksdagsledamoterna Li Andersson, Mats Löfström och Joakim Strand riksdagsledamoterna Li Andersson, Mats Löfström, joakim strand Bild: Yle/Anna Ruda mats löfström,Åbo

På måndagarna är riksdagsmännen hemma. Dagen är vikt för bland annat väljare och träff med stödtrupperna.

Vänsterförbundets Li Andersson har fullt upp när hon är hemma. Kalendern är fulltecknad av möten med olika instanser. Den här hösten har hon dessutom jobbat som frivillig på flyktingmottagningen i Pansio och satsat extra på flyktingorganisationer som jobbar med integration. Landskapsstyrelsen tar sin tid och dessutom går en måndag i månaden åt till kommunalpolitik.

Andersson blev röstdrottning i Egentliga Finland i senaste riksdagsval. Det märks. Folk kommer fram och kommenterar både riks- och kommunalpolitiken.

- Många ringer, skickar e-post eller tar kontakt på annat sätt för att be om hjälp, säger hon. Det kan till exempel gälla frågor om hyresgaranti eller hur Åbo har fattat beslut om utkomststöd.

Li Andersson vid Centralstationen i Helsingfors
Li Andersson pendlar ständigt mellan Åbo och Helsingfors. Li Andersson vid Centralstationen i Helsingfors li andersson,Åbo

Under den korta tid Li Andersson har hittills som riksdagsledamot har hon funderat mycket på makt och hur den utövas. Hierarkin i riksdagen hör till det som irriterar henne.

- Nya ledamöter får mycket färre talturer än gamla och garvade, säger hon. Å andra sidan kan jag påverka konkret i utskotten. Det går också att påverka i det personliga mötet och så klart via e-postdiskussioner som jag dagligen för.

Samtidigt är hon fascinerad av tiden i riksdagen hittills.

- Jag har lärt mig massor varje dag.

Från Bryssel till Åland

Mats Löfströms (Åländska Centern) vardag ändrades radikalt när han valdes in riksdagen i våras som Ålands riksdagsledamot. I och med det flyttade han från Bryssel och jobbet som specialmedarbetare till Eckerö på västra Åland.

Också Löfströms måndagar innehåller många programpunkter. Bland annat har han som mål att besöka mellan femtio och hundra åländska företag per år.

Mats Löfström besöker Infocon på Åland.
Mats Löfström (th.) på företagsbesök tillsammans med Inficons vd Johan Eriksson. Mats Löfström besöker Infocon på Åland. förtroendevald

- Vi beslutsfattare måste vara ute i verkligheten och se hur näringslivet ser ut, säger han. Det finns många företag som inte är så kända för allmänheten, men som sysselsätter många, är världsledande, växer och skapar både arbetsmöjligheter och tillväxt. Det är viktigt att höra hur de anser att det politiska Finland ska göra för att skapa förutsättningar för arbete och tillväxt.

Förutom företagsbesök står allt från att agera värd för gäster från Finlands regering till att öppna den lokala skördefesten på programmet.

- Jag vill ha den här kontakten med verkligheten så jag inte distanserar mig från det verkliga livet, summerar han veckoslutet och måndagen på Åland innan han tar flyget till Helsingfors och arbetsveckan i riksdagen.

Väl framme i Helsingfors är Mats Löfström språkrör för öriket.

- Den första tiden har varit ganska intensiv. Landet står inför stora utmaningar och det är mycket att sätta sig in i för att fatta rätta beslut, säger han.

Mats Löfström på väg in i riksdagen.
Mats Löfström på väg in i riksdagen. förtroendevald

Han är mycket nöjd med samarbetet i riksdagen.

- Jag företräder inte ett politiskt parti här utan Åland som landskap, förklarar han sitt uppdrag. Det gör det lätt för andra partier att samarbeta med mig, eftersom de vet att Ålands ledamot har en särställning.

Ingen måndag är den andra lik.

I Österbotten rusar Sfp:s riksdagsman Joakim Strand från uppdrag till uppdrag.

- Det är fullt med möten som alla syftar till att utveckla regionen, hålla kontakt med näringslivet, högskolorna och det offentliga, säger han. Jag försöker göra så mycket jag hinner och se till att ordnar såna möten som ger något att föra vidare och jobba vidare med. Ofta handlar det ju om projekt som vi har jobbat med i åratal som vi följer upp och jobbar vidare med.

Joakim Strand leder ordet i Vasa fullmäktige.
Joakim Strand leder också ordet i fullmäktige i Vasa. Joakim Strand leder ordet i Vasa fullmäktige. kommunalpolitiker

Strands normala schema en måndag kan innehålla möten med det lokala energibolaget, Vasa handelskammare, regionens fullmäktigeordförande, företagare, juridikstuderande och en sväng till Umeå.

- Hemmaplan är viktig, säger han. Företagen genererar resurser till hela landet. Det handlar om flera miljarder.

Vad gäller riksdagsarbetet hade Strand hoppats på mera diskussioner och mindre prat.

- Jag hade nog förväntat mig lite djupare resonemang när det gäller att få igång tillväxten på riktigt. Och så hade jag velat begå en lite mångsidigare och djupare diskussion om och ekonomisk analys av vissa frågor.

Åtta timmars arbetsdag är inget för förtroendevalda

Är man riksdagsman gäller det att vara tillgänglig mer eller mindre dygnet runt.

- Jag trivs med att arbeta och är beredd att arbeta hårt, säger Joakim Strand.

- Vi är ju inte arbetstagare, utan vi har förtroendeuppdrag, säger Li Andersson. Då är man alltid riksdagsledamot. Det är inte någonting som man stänger av eller avsäger sig när åtta timmar har gått. Man måste finna sig i att man är folkvald också på kvällen och morgonen och till och med mitt i natten om någon hör av sig.

På frågan hur länge de tror att de orkar med den här takten, svarar Mats Löfström:

- Minst fyra år till!


Närbild, måndag 5.10.2015 kl. 20.00 i Yle Fem

Sänds även i Yle Fem, tisdag 6.10.2015 kl. 17.25