Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsgranskningen i Åbo haltar

Lunchrestaurangerna granskas med jämna mellanrum av kommunernas hälsoinspektörer för att försäkra att alla kriterier följs. Bild: Yle/Malin Valtonen lunchmat

Livsmedelsgranskningen inom Åbo stad är underbemannad. Personalen är utmattad och inom staden finns flera områden där man inte har kunnat granska butiker, restauranger eller andra granskningsobjekt på flera år.

Underbemanningen har försvårat uppföljningen av livsmedelssäkerheten och gjort det svårt att utveckla enhetens verksamhet.

I Åbo ansvarar hälsoinspektörerna för 220 granskningsobjekt per person då nivån i övriga delar av landet i medeltal ligger på 160 granskningsobjekt per person.

Trots bristerna fungerar ändå livsmedelsgranskningen ganska bra visar den utredning som livsmedelssäkerhetsverket Evira gjorde tillsammans med Helsingfors universitet.