Hoppa till huvudinnehåll

Platt fall för Lojoreformen

Mycket av hälsovårdsverksamheten flyttar till Centrums hälsostation. Bild: Yle/Robin Lindberg hvc i lojo

Det ser ut som om förändringarna i servicenätet i Lojo inte blir lika radikala som tidigare planerat. I stället för att helt eller delvis lägga ner fem häslostationer är stadsstyrelsens förslag nu att lägga ner tre.

Stadsstyrelsen skulle i går besluta om att stänga många skolor, daghem och hälsostationer i Lojo och i stället fokusera på färre men starkare enheter.

De flesta förslagen ändrades ändå i stadsstyrelsen eller skickades tillbaka till ny beredning. Det var Sannfinländarna, Vänsterförbundet och Centern som motsatte sig de stora reformerna.

De hälsostationer som enligt planerna forfarande ska läggas ner är Virkby hälsostation och hälsostationen i Mäntynummi. Hälsostationen i Routio som tillfälligt stängdes sommaren 2013 öppnas inte på nytt.

Beslut om skolnätet låter vänta på sig

Förslaget att flytta barnrådgivningarna och läkarmottagningarna på hälsostationerna i Karislojo och Sammatti röstades ner, likaså förslaget att konkurrensutsätta vården på Pusula hälsostation.

Förändringarna i skolnätet och gymnasienätet skickade stadsstyrelsen tillbaka till ny beredning.

"Det här betyder verkligt skral ekonomi"

Historien upprepar sig säger en mycket besviken stadsstyrelseordförande Irene Äyräväinen (Saml) som talar varmt för servicereformen.

- Jag är ledsen och oroad. Här saknas mod att driva igenom den här reformen.

Äyräväinen målar upp ett skräckscenario med permitteringar, högre skatter, mer lån och vikariestopp.

- Nu får stadsfullmäktige välja mellan en reform eller verkligt skrala ekonomiska tider.

Det är fullmäktige som har sista ordet i fråga om servicenätet i Lojo.

Läs också