Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsförhandlingar upprör facket i Raseborg

Äldre kvinna.
Det behövs mindre personal då äldre flyttar från långvården på Mjölbolsta till nya serviceboenden i Karis. Äldre kvinna. Bild: Sini Salmirinne / Yle minnessjuka

Att tidigare sparåtgärder inte räcker till förvånar och oroar Mona Böhme, huvudförtroendeman för vårdpersonalen inom vårdfacket Super.

- Inte är jag ju glad eller lycklig över det här. Beslutet om samarbetsförhandlingar kom nog som en chock. Jag hade inte räknat med åtgärder av den här omfattningen så snart igen.

Det är plågsamt att träffa personalen.― Mona Böhme

Böhme säger att det är närmast plågsamt att träffa personalen och vårdfackets medlemmar just nu.

Hon skulle själv gärna ha varit närvarande då stadens ledning delgav de anställda information om planerna, men hon var inte inbjuden att delta.

Hon visste inte hur ledningen presenterade ärendet och personalen säger sig gärna ha haft henne på plats.

Inte osthyvla utan bygga om verksamheter

Mona Böhme konstaterar att det är mycket strukturförändringar på gång och att hon i konstruktiv anda vill se vad de för med sig.

Ramarna blir helt nya: Ett nytt serviceboende tas i bruk i Karis, bäddavdelningen flyttar från Mjölbolsta till Ekenäs och avvänjningen framöver sköts inom den öppna vården.

Mona Böhme.
Huvudförtroendeman Mona Böhme hoppas på att förhandlingarna ger ett gott resultat Mona Böhme. Bild: Yle/Marica Hildén fackavdelningen super i raseborg

- Man måste dimensionera personalen enligt de nya strukturerna, det kan jag hålla med om. Vi bör se över personalstyrkan, personaltätheten och personaldimensioneringen till antalet klienter.

Att i det här skedet gå ut med hur många jobb som kan försvinna är däremot litet vågat, anser Böhme. Det är samarbetsförhandlingarna som ska utvisa var man landar.

Optimistisk realism

Mona Böhme är också ordförande för det organ som i praktiken sköter samarbetsförhandlingarna, samarbetskommittén. Men under förhandlingarna delegerar Böhme ordförandeskapet till vice ordföranden Linnéa Henriksson (SFP) för att kunna stöda personalen i egenskap av huvudförtroendeman.

- Jag hoppas att vi ska kunna komma fram till en lösning under förhandlingarna. Mina erfarenheter är rätt goda från tidigare samarbetsförhandlingar. De var skrämselskott men man kunde via naturlig avgång nå ett resultat som var ljusare än det ursprungliga scenariot.

Efter det torde vi ha personal som inte har tillräckligt med arbetsuppgifter.― Mikael Borgman (SFP), stadsstyrelsen

Mona Böhme vill i det här skedet inte tala om uppsägningar.

- Jag vill inte gå händelserna i förväg utan att först ha all fakta på bordet. Och det kommer vi att få då vi börjar förhandla.

Rationalisera och effektivera

Mikael Borgman (SFP) säger att de aktuella samarbetsförhandlingarna skiljer sig från tidigare förhandlingar i Raseborg.

- Senaste gång vi hade samarbetsförhandlingar handlade det uttryckligen om att minska på personalstyrkan. Nu är läget egentligen det motsatta. Man ändrar verksamheten på flera områden och det leder till att behovet av personal automatiskt blir mindre.

Mikael Borgman
Mikael Borgman vill uppdatera organisationen Mikael Borgman Bild: Yle/Christopher Marins borgman

Borgman tar som exempel hur man inom äldreomsorgen kommer att satsa mera på serviceboende och på det sättet frigöra resurser.

- Vi ska rationalisera och effektivera verksamheten så att den bättre svarar mot de behov som finns för tillfället. Efter det torde vi ha personal som inte har tillräckligt med arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifterna minskar

Fyra obesatta tjänster på avvänjningsavdelningen visar att dagens organisation är för tung för det arbete som ska göras, menar Mikael Borgman.

Han poängterar att det är arbetsuppgifterna som blir färre inom bland annat missbrukarvården och äldreomsorgen. Lösningen är inte att ta bort personal och dela ut uppgifterna till dem som är kvar.

Det är missbrukarvården, äldreomsorgen, företagshälsovården och kökspersonalen som berörs vid samarbetsförhandlingarna i Raseborg.

Läs också