Hoppa till huvudinnehåll

EU vill få fler avvisade asylsökande att åka hem

Inrikesminister Petteri Orpo.
Inrikesminister Petteri Orpo deltog i mötet. Inrikesminister Petteri Orpo. Bild: Lehtikuva orpo

EU:s inrikesministrar beslöt på sitt möte i Luxemburg på torsdagen att gå in för en hårdare linje för att personer som fått avslag på sin asylsökning verkligen ska återvända till sina hemländer.

- De som inte uppfyller kraven på internationellt skydd bör återvända hem, sade Luxemburgs inrikesminister Jean Asselborn som fungerade som ordförande för mötet.

I dagens läge lämnar omkring 40 procent av de som fått avslag EU. Uppskattningsvis kommer det upptill en miljon asylsökande till EU i år, varav endast hälften får asyl.

- Vi talar alltså om hundratusentals personer som ska avvisas. Det måste kunna sägas rakt ut eftersom det är ett faktum, sade inrikesminister Petteri Orpo (Saml.)

Oklart med vilka metoder

Det är ändå oklart exakt hur det ska gå till för att effektivera återsändandet. I mötets slutsatser talas om att använda både påtryckningar och incitament.

Vissa länder kräver att man kunde dra in biståndet till ursprungsländerna om de inte samarbetar med EU för att ta emot sina egna medborgare.

Något som inrikesminister Orpo inte stöder.

- Vi ska inte straffa länderna utan snarare handlar det om att utvidga samarbetet och hitta sådana lösningar som får dessa länder att ta emot sina egna medborgare, konstaterade Orpo.

EU kommer att fortsätta diskutera frågan med ursprungsländerna vid det toppmöte som hålls i Malta i november.

Gemensam gränsbevakning

EU:s inrikesministrar diskuterade även en gemensam gränsbevakningsstyrka, något som Frankrike har föreslagit.

Finland är redo att förstärka EU:s gränskontrollmyndighet Frontex men säger inte nej till en gemensam gränsövervakning.

- Finland utgår ifrån att vi övervakar vår egen gräns, sade Orpo

Orpo säger att Finland stöder de mottagningscentraler, så kallade ”hot-spots”, som ska inrättas i Grekland och Italien. Han är redo att bidra med personal men inte med gränsbevakare.

- Finlands bidrag får inte ske på bekostnad av vår egen gränsövervakning..

Delade åsikter om ”säkra länder”

Ministrarna diskuterade även listan på så kallade säkra länder . Asylsökaningar från dessa länder ska kunna behandlas i snabb takt.

Frågan om Turkiet ska finnas med på denna lista delar länderna.

- Eftersom Turkiet är ett av de länder som har ansökt om EU-medlemskap så borde landet finnas på listan, anser Orpo.

Bland annat Sverige är av annan åsikt och anser att Turkiet inte ska finnas med. Men Sveriges migrationsminister Morgan Johansson sade att Sverige inte har så många asylsökande från Turkiet och är därför berett att ändra åsikt om majoriteten är av annan åsikt.