Hoppa till huvudinnehåll

Havtornsflugan kan äta upp hela skörden

Bär som drabbats av havtornsflugans larver.
Bär som drabbats av havtornsflugans larver. Bär som drabbats av havtornsflugans larver. Bild: Tuomo Tuovinen/Naturresursinstitutet Luke havtornsfluga

Varmare vintrar leder till att allsköns ohyra som odlarna varit förskonade ifrån landstiger i Finland. Ett av de senaste exemplen är havtornsflugan som har iakttagits i sydvästra Finland.

De kommersiella havtornsodlingarna i Finland är inte speciellt omfattande, det handlar kanske om sammanlagt 200 hektar. Det finns åtminstone två orsaker till att odlingarna är så små och få, den ena är lönenivån i Finland, den andra är bristen på lämpliga sorter för kommersiell odling.

Havtornsflugans larv äter bärets fruktkött.
Larv av havtornsfluga. Havtornsflugans larv äter bärets fruktkött. Bild: Tuomo Tuovinen/Naturresursinstitutet Luke havtornsfluga

Havtornsflugan förstör bären

Havtornsflugan förstör bären och finns enligt Naturresursinstitutet i de flesta europeiska länder idag och gör stor skada på havtornsodlingar. Flugan lägger äggen i halvmogna bär i juli och larverna äter sedan upp fruktköttet. Larverna fäller sig sedan ner till marken och gräver sig ner. De förpuppas och blir till en ny fluga följande sommar.

Havtornsflugan har inga andra värdväxter än havtorn. I Finland har havtornsflugan hittills påträffats i två trädgårdar, en i St Karins och en i Euraåminne.

Kvarkenrådets havtornsprojekt

Kvarkenrådet startade 1997 ett havtornsprojekt med fem deltagare från vardera sidan av Kvarken. De buskar som användes i det projektet kom från Arkangelsk i Ryssland, från Baltikum och från inhemska buskar i inlandet.

Havtornsodlare Lars-Erik Östman i Larsmo
Odlaren Lars-Erik Östman i Larsmo. Havtornsodlare Lars-Erik Östman i Larsmo Bild: Yle/ Kjell Vikman lars-erik östman

Lars-Erik Östman i Larsmo är en av deltagarna som var med och startade det projektet och han håller fortfarande igång med havtornsodlingen. Han är medveten om de problem som havtornsflugan har fört med sig på kontinenten.

- Jag har sett bilder från odlingar i Tyskland där det är totalförstört på odlingen. Tydligen är det de varma vintrarna som gör att havtornsflugan trivs också hos oss, vi får vänta och se om den också kommer längre norrut, säger Lars-Erik Östman.

- Mig veterligen kan man inte göra nåt åt den, det är nu bara om man hittar nån fiende åt den.

Nya havtornsplantor på gång

Nästa sommar kommer nya havtornsplantor ut på den kommersiella marknaden. Nya korsningar är på gång men de ger förstås inget skydd mot havtornsfluga.

Leif Blomqvist säljer havtornsbuskar i Lepplax
Handelsträdgårdsägaren Leif Blomqvist i Lepplax med en havtornsplanta i famnen. Leif Blomqvist säljer havtornsbuskar i Lepplax Bild: Yle/ Kjell Vikman havtorn

- Vi har de första moderplantorna på gång till nya sorter som skall ge stora bär, de är nästan taggfria och är samtidigt vinterhärdiga sorter, säger Leif Blomqvist som driver en handelsträdgård i Lepplax i Pedersöre.

Leif Blomqvist hörde först nyligen talas om havtornsflugans existens.

- Sånt här får vi väl leva med om och när vi får varmare vintrar, säger Leif Blomqvist.

Plockningen är arbetsdryg

Det är arbetsdrygt att plocka havtorn och därför är produktionen i Europa koncentrerad till områden med lägre lönenivå som till exempel till Polen, Baltikum och Rumänien.

- Man kan inte ännu med säkerhet säga om havtornsflugan också kan angripa de vilt växande havtornsbuskarna i Finland men misstankar finns, säger forskaren Isa Lindqvist vid Naturresursinstitutet.

Havtornsflugans utbredning i landet ska kartläggas av Naturresursinstitutet och olika bekämpningsmetoder kan därefter testas.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten