Hoppa till huvudinnehåll

HU startar klasslärarutbildning på egen hand

Bild: Yle/Fred Wilén helsingfors universitet

Helsingfors universitet (HU) går vidare med den svenskspråkiga klasslärarutbildningen utan Åbo Akademi då samförstånd gällande knäckfrågor om personalen inte kunde nås.

- Nu kör vi igång med rekryteringen av både studenter och lärare. Vi kommer inte att förhandla med Åbo Akademi om att de skulle vara med redan i år, säger dekanus Patrik Scheinin vid Beteendevetenskapliga fakulteten vi HU.


Enligt Scheinin kunde HU inte vika sig då det gällde frågor om tidigaste möjliga uppsägningsplaner och personalkvalitet.

Vi kommer inte att förhandla med Åbo Akademi om att de skulle vara med redan i år.― Patrik Scheinin, Helsingfors universitet

- Åbo Akademi ville endast binda sig till de fem första åren. I praktiken skulle det innebära rekrytering i en situation där vi inte vet om vi kan erbjuda kontrakt för längre än ett år framåt. Att då kunna anställa bästa möjliga personal är ju ganska osannolikt.

Scheinin säger att man vid HU uttryckligen är intresserad av att starta en starkt forskningsbaserad undervisning, vilket kräver människor med god kompetens.

- Det här har varit en knäckfråga för oss. Här har Åbo Akademi inte kommit emot alls.

Han utesluter ändå inte någon typ av samarbete kring klasslärarutbildningen i framtiden.

- Vill de prata så pratar vi. Det kan uppstå samarbete här med åren, men just nu har vi bråttom med att se till att vi kommer igång hösten 2016, säger Scheinin.'

- Vi kommer säkert att diskutera möjligheten för Åbo Akademi att ansluta sig till utbildningen i ett senare skede, uppger också Helsingfors universitets prorektor Pertti Panula i ett pressmeddelande från HU.

- Utbildningens profil bygger på flerspråkighet, mångfald och social rättvisa, som är kärnområden i den pedagogiska forskning som görs vid Helsingfors universitet, säger Gunilla Holm, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

ÅA villig till samarbete

Åbo Akademi för sin del skulle ha varit beredd på att inleda en klasslärarutbildning i Helsingfors i samarbete med Helsingfors universitet. Åbo Akademis styrelse gjorde beslutet baserat på den samarbetsmodell som beretts under året.

Styrelsen fattade beslutet under sitt möte på fredag, säger styrelsens ordförande Marianne Stenius.


Enligt ÅA:s styrelse kan man också fortsätta planera en klasslärarutbildning i Helsingfors utan Helsingfors universitet.

Enligt de nuvarande garantierna kommer Åbo Akademi att kunna ta in nya studenter fram till 2023, vilket i praktiken betyder att utbildningen håller på fram till 2028.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa kommer att fortsätta arbetet med en personalplan för akademins andel av utbildningen.

Den här artikeln uppdaterades fredag 9.10.2015 kl. 16.25 med en kommentar från Helsingfors universitet. Nyhetsvinkeln är därmed en annan än i ursprungsversionen som främst innehåll Åbo Akademis syn på saken.

Läs också