Hoppa till huvudinnehåll

Mer cellulosaproduktion i Jakobstad

UPM:s fabrik i Jakobstad
UPM:s fabrik i Jakobstad. UPM:s fabrik i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman upm

Cellulosaproduktionen vid UPM:s fabrik i Jakobstad kan öka från 800 000 till 950 000 ton i året i framtiden. Stora investeringar krävs i så fall, men inga beslut har fattats enligt fabrikschef Veikko Petäjistö.

Miljötillstånden skall förnyas

För tillfället pågår en process med översyn av miljötillstånden för alla enheter vid Alholmen. Översynen gäller UPM:s cellulosaproduktion och sågverksamheten plus Billerud-Korsnäs pappersfabrik.

UPM har för närvarande en produktionskapacitet på 800 000 ton i året i Jakobstad. I det nya miljötillståndet anhåller bolaget om att få öka den till 950 000 ton i året.

Utbyggda anläggningar krävs om produktionen ökar

Cellulosaproduktionen går inte längre att öka i Jakobstad utan att anläggningarna byggs ut, de har nått maxkapacitet. Anläggningen för kemikalieåtervinning byggdes ut 2004 och på den kanten finns kapacitet för att klara en utökad cellulosaproduktion.

- Ifall cellulosaproduktionen ska ökas måste ny kapacitet på cellulosakokningssidan, torkning och blekning byggas ut, säger fabrikschef Veikko Petäjistö på UPM i Jakobstad.

- Det går inte att trimma de nuvarande anläggningarna så att de klarar en produktion på 950 000 ton i året.

Långvarig process innan investeringsbeslut kan tas

Fabrikschef Veikko Petäjistö anser att det finns tillräckligt med råvara i anskaffningsområdet för att klara en produktionsökning. Skogsägarnas vilja att sälja virke till de priser industrin vill köpa kan däremot vara en stötesten.

- UPM anhåller om miljötillstånd för 950 000 ton men det är en lång process att komma fram till investeringsbeslut och idag förs inga sådana diskussioner inom UPM, säger Veikko Petäjistö.

Miljö - och byggnadsnämnden i Jakobstad gav sitt utlåtande på onsdagen om cellulosafabrikens, sågens och pappersfabrikens ansökningar om nya miljötillstånd.