Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomipriset till Angus Deaton

Angus Deaton.
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går till professor Angus Deaton . Angus Deaton. Bild: Princeton University angus deaton

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går till professor Angus Deaton från Princeton University. För att utforma en ekonomisk politik som ökar välfärden och minskar fattigdomen måste vi förstå individernas konsumtionsval, skriver Kungliga vetenskapsakademin.

Angus Deaton har mer än någon annan bidragit till en sådan förståelse. Genom att belysa sambanden mellan de enskilda individernas val och utfallen för hela samhället har hans arbeten hjälpt till att stöpa om forskningen inom mikroekonomi, makroekonomi och utvecklingsekonomi.

- Deaton har gjort betydande bidrag inom ett flertal områden. Genom dem har han förändrat det sätt på vilket man både inom forskning och politik ser på och mäter folks välbefinnande, säger Markus Jäntti, professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors univeristet och Statens ekonomiska forskningsinstitut VATT.

Deatons prisbelönta forskning handlar om tre centrala frågor: Hur fördelar konsumenterna sina utgifter på olika varor? Hur mycket av samhällets totala inkomster konsumeras, och hur mycket sparas? Hur kan vi på bästa sätt mäta och analysera välfärd och fattigdom?

Konsumtionsmönster

Den första frågan är viktig eftersom man måste veta olika konsumtionsmönster då man ska utvärdera olika reformer, till hur exempel ändrade skatter eller avgifter påverkar välfärden för olika grupper. Deaton har hittat en enkel modell för hur man ska analysera hur konsumtionen av olika varor beror på priset på alla varor och också på individernas inkomster.

Sparande och konsumtion

Den andra frågan är en klassisk nationalekonomisk fråga, fördelningen mellan konsumtion och sparande. Enligt Deaton måste man förstå hur inkomster och konsumtion samvarierar över tiden. Han fann att individers inkomster och konsumtion kan avvika mycket från samhällets totala inkomster. Individdata visade sig vara nyckeln till att reda ut observerade mönstrer i aggregerade (total) data. Detta har utnyttjats mycket i modern makroekonomisk forskning.

Empirisk forskning

När det gäller den tredje frågan har Deaton kunnat visa på mekanismerna bakom ekonomisk utveckling genom att analysera enskilda hushålls konsumtion. Deatons tonvikt på hushållsdata har bidragit till att omforma utvecklingekonomin, från ett teoretiskt forskningsområde till ett mer empiriskt som baserar sig på detaljerade individuella data.

- Angus Deaton har forskat mycket kring utvecklingsekonomi. Hans insikter i välbefinnade och hur det relaterar till konsumtionsbeteende har påverkat väldigt mycket till exempel hur man inom Världsbanken både definierar och mäter fattigdomen, säger professor Jäntti.

Flyktingkrisen

Angus Deaton deltog i presskonferensen vid Kungliga vetenskapsakademin via telefon från USA. Han fick blan annat en fråga om hur han ser på flyktingkrisen.

- Vad vi ser nu är ett resultat av hundratals år av ojämlik utveckling i den rika världen som har lämnat en stor del av världen bakom sig. Dessa människor vill ha ett bättre liv och det sätter en hård press på gränserna mellan den rika och den fattiga världen. Men jag är inte heller säker på att kunskapen om detta leder till en lösning på problemen i Europa. Ett sätt att lösa problemen kunde vara fattigdomsbekämpning i de fattiga länderna, men det lyckas man inte med på länge ännu, säger professor Angus Deaton

Extrem fattigdom har minskat

Enligt Deaton har fattigdomen i världen minskat de senaste 20-30 åren och han förväntar sig att den kommer att fortsätta att minska, men som med att förutsägelser vill han vara försiktig.

- Vi har stora problem med klimatförändringen. Dessutom är den ökande ojämlikheten mycket oroande i många länder, säger Angus Deaton.

Angus Deaton är född 1945 i Skottland. Han har bott länge i USA och har dubbelt medborgarskap. Han är sedan 1983 professor vid Princeton University i New Jersey, USA.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes