Hoppa till huvudinnehåll

Strid om forsrättigheter i Nykarleby

Dammen i Nykarleby
Dammen i Nykarleby. Dammen i Nykarleby Bild: YLE/Patrik Enlund nykarleby kraftverk

Mats Östman i Nykarleby fortsätter sin kamp kring ägandet av forsrättigheterna i Stadsforsen i Nykarleby älv. Vasa förvaltningsdomstol har tidigare gett utslag till förmån för Nykarleby stad men Östman förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som nu begär en förklaring av staden.

Bolagisering och forsrättigheter

Affärsverket Nykarleby Kraftverk bolagiserades 1.1 2014. Mats Östman hävdar i sitt besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över bolagiseringen att forsrättigheterna inte har blivit utredda före bolagiseringen och att överlåtelsen har gått till på fel sätt.

Vasa förvaltningsdomstol avslog de här besvären slutgiltigt för sin del 30.6 2015 med motiveringen att eventuella civilrättsliga tvister som gäller äganderätten till vattenkraft inte är något hinder för en bolagisering av affärsverket.

Mats Östman förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen den 10.8 2015.

Stadsstyrelsens förklaring

Högsta förvaltningsdomstolen begär en förklaring av Nykarleby senast den 16.10 2015. I stadens förklaring upprepas att eventuella civilrättsliga tvister och bolagiseringen är två olika saker.

I förslaget till förklaring sägs också att staden utrett äganderätten till vattenkraften i Stadsforsen och att det genom domstolsutslag 1983 är klarlagt att staden äger vattenkraften.

I förklaringen som gjorts av jurist Kjell Renlund vid Ernst &Young för stadens räkning sägs att Mats Östmans yrkanden är ogrundade.

Stadsstyrelsen i Nykarleby behandlar ärendet på måndagskväll.

Mats Östman vill inte kommentera

Mats Östman förlorade målet i Vasa förvaltningsdomstol men han vill inte kommentera ärendet i det här skedet.

Han vill inte heller säga huruvida han går vidare med saken som ett civilrättsligt mål ifall han också förlorar i Högsta förvaltningsdomstolen mot Nykarleby stad.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten