Hoppa till huvudinnehåll

Ny fiskelag gynnar fritidsfiskare

Mete med metspö
Mete med metspö Mete med metspö Bild: YLE/Arja Lento flöte

Reglerna för strömmingsfisket förändras från och med nästa år då den nya fiskelagen träder i kraft. För fritidsfiskare blir fiskeavgifterna billigare och lagen förenklar också fiskelicenssystemet.

Fiskevårds- och spöfiskeavgiften blir en enda fiskeavgift som ska betalas av alla fiskare mellan 18-64 år, som också fiskar med något annat än metspö eller pilk. Avgiften är 39 euro per år, 12 euro per vecka eller fem euro per dygn. Den nya årsavgiften är 11 euro billigare än den nuvarande.

Den nya fiskelagen innebär att en betald fiskevårdsavgift ger möjlighet att fiska med bete i hela landet. Erkki Hietanen som är ordförande för Vasa sportfiskare välkomnar den nya regeln.

- Fisket blir betydligt enklare eftersom man inte längre behöver söka efter ställen som säljer fiskelov för ett visst område, säger Hietanen.

Dessutom förändras strömmingsfiske så att fiske med strömmingshäckla blir en del av de fria allmänna fiskerättigheterna.

Antalet nät som får läggas på privata vattenområden kommer att begränsas till maximalt åtta nät per delägare. Just denna begränsning av nätantalet har tidigare väckt debatt bland fiskare.

- Det motsätter vi oss starkt. Nätfisket har halverats på de senaste tjugo åren och det håller på att gå ner ytterligare. Det finns inte det fisketryck med nätfiske som skulle motivera de här begränsningarna, sa Guy Svanbäck, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund till Yle Österbotten i våras

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten