Hoppa till huvudinnehåll

Vasa tar emot fler asylsökande

Mottagningscentralen i Vasa finns i en lägenhet på tredje våningen.
Mottagningscentralen i Vasa finns i en lägenhet på tredje våningen. Arkivbild. Mottagningscentralen i Vasa finns i en lägenhet på tredje våningen. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist vasa mottagningscentral

Trots att Vasa är den största staden i Österbotten har staden haft en, relativt sett, liten mottagningscentral. Ännu under sommaren hade den enbart plats för 200 asylsökande.

I september utökades den med 200 platser, varav 100 var så kallade nödplatser.

Staden kände sig tvungen

Nu har den utökats med ytterligare 200 platser - sådana platser som Lars-Erik Wägar, SFP, andre vice ordförande i Vasa stadsstyrelse - klassar som nödplatser.

- Med den här tillströmningen av asylsökande är vi tvungna att höja platserna med 200. Det vi ansåg var speciellt viktigt var att vi ordnar de här platserna i egen regi. Det finns andra också som visat intresse för att ordna med de här tilläggsplatserna i just Vasa, säger Wägar.

Tänker du då på Röda korset som har diskuterat frågan med Migrationsverket?

- Jo, jag tänker närmast på Röda korset, säger Lars-Erik Wägar.

Oklart var de ska placeras

Frågan kom upp som ett extra ärende under måndagens möte i stadsstyrelsen. Beslutet att utöka platserna var enhälligt.

Vasa stad har ju för bara några veckor sedan meddelat att det är fullt överallt. Var har man nu tänkt hitta ytterligare plats?

- Det är en väldigt bra fråga. Det kom inte fram på gårdagens möte. Det bollades med en del alternativ. Nu ligger det på tjänstemännens bord att ta fram utrymmen att placera de här asylsökande i, säger Lars-Erik Wägar.

Kommer i alla fall

Wägar antar att de 200 kommer att komma från Torneå.

En anledning till att Vasa stad nu vill förbereda sig för ytterligare asylsökande är att de asylsökande ändå tenderar att förr eller senare flytta till de större städerna, helt enkelt eftersom det rör sig om väldigt urbana människor som inte nödvändigtvis trivs på landsbygden.

- Så är det helt klart. Det finns en inströmning till Vasa från de mindre mottagningscentralerna och till en del handlar det om en ström som vi inte kan kontrollera, säger Lars-Erik Wägar.

  • Silltraditionsmuseet Dikseli, Röölä

    Allt du någonsin velat veta om sill!

    Nu smakar det med sill! Rööläs sillfabrik höll hela det finska folket vid sill i flera årtionden – den imponerande sillfisketraditionen är nu förevigad i Finlands enda sillmuseum.

  • Märkets fyr, Hammarland

    Fyren på riksgränsen.

    Bada bastu i Finland och ta ett dopp i Sverige – utan passkontroll! Den kulturhistoriskt värdefulla fyren står på en kobbe där riksgränsen går tvärs över.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten