Hoppa till huvudinnehåll

Färre läkare vid hälsostationerna i Borgå

Anmälningen vid Östra hälsostationen
Anmälningen vid Östra hälsostationen Bild: Yle/Carmela Walder östra hälsovårdscentralen

Borgå har strävat efter att sänka sina personalkostnader med 1,5 miljoner i år. Hälsostationerna har fått klara sig med färre läkare.

Östra och Västra hälsostationen har haft en läkartjänst obesatt hela året. Antalet läkare har varit högst 13.

- Det har varit jobbigt, speciellt om en läkare har varit sjukledig och man inte har lyckats få en vikarie, säger överläkare Hanna Telkki-Nykänen vid Östra hälsostationen.

Framförhållning behövs

Det har krävt en hel del planering för att få arbetet att löpa. Överläkaren och överskötaren har varit tvungna att tänka efter noggrant när personalen kan ha semester så att inte för många är borta samtidigt.

Överläkare Hanna Telkki-Nykänen
Överläkare Hanna Telkki-Nykänen Överläkare Hanna Telkki-Nykänen Bild: Yle/Carmela Walder hanna telkki-nykänen. överläkare hanna telkki-nykänen

De anställda vid hälsostationen har gått igenom sina rutiner och organiserat om en del av arbetet. Vissa uppgifter har flyttats från läkare till skötare i stället.

Ett exempel på det här är att Borgå i dag har två anställda depressionsskötare. Deras uppgift är att sköta om eftervården av depressionspatienter. Skötarna konsulterar sedan läkare vid behov.

Bra stämning trots allt

På frågan hur personalminskningen har påverkat stämningen på arbetsplatsen så svarar överläkare Hanna Telkki-Nykänen lite överraskande att den snarare har blivit bättre än sämre.

Hon motiverar sitt svar med att personalen har fått utbildning i hur rutinerna kan förändras till det bättre. Utbildningen har också lett till konkreta resultat och det överlappande arbetet har minskat.

Köerna ska förkortas

Borgå stad hade som mål att minska på kön för dem som inte behöver brådskande läkarvård. Utmaningen har varit stor då antalet läkare har varit mindre i år.

Målet var att få ner kön till sju dagars väntetid. Just nu är Östra hälsostationen nere i fjorton väntedagar. Det här resultatet är överläkaren nöjd med.

Östra hälsovårdscentralen i Borgå
Östra hälsovårdscentralen i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder östra hälsovårdscentralen

Läget är inte lika bra vid Västra hälsostationen. Där är kötiden 42 dagar. Överläkare Telkki-Nykänen förklarar läget med problem att få läkarvikarier.

Det här är bara början

Sjukskötarfacket Tehys huvudförtroendeman i Borgå Irja Suhonen säger att personalen i Borgå har varit förvånansvärt flexibel då man har utvecklat nya arbetssätt och metoder.

- Men att det är klart att en sådan här situation belastar personalen, tillägger hon.

Personalen vid hälsostationerna tar enligt Irja Suhonen dagen som den kommer och tar inte så mycket stress för vad som komma ska.

- Men faktum är att det här bara är början, säger Suhonen.

Personalen stramas till hela tiden. Regeringen planerar till exempel att minska mängden personal i äldreomsorgen och snart kommer också social- och hälsovårdsreformen, säger Suhonen.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland