Hoppa till huvudinnehåll

Här finns en stol ledig för just dig

Majlen Saarinen
Majlen Saarinen Majlen Saarinen Bild: yle/Maud Stolpe majlen saarinen

Vill du studera på högskolenivå utan att ha några förkunskaper alls inom ett visst område så är Öppna universitetet vid Åbo Akademi något för just dig.

För att delta i Öppna universitetes kurser behövs det bara att man anmäler sig. Inga inträdesförhör behövs och inga speciella språkkrav ställs på den som vill delta i någon av de flera hundra kurser som ÖPU ordnar årligen.

Kurserna ger högskolpoäng

Det finns olika orsaker till att folk väljer att studera vid Öppna högskolan. Det kan handla om fortbildningskurser för att skaffa sig ny kunskap, man kan gå kurser med sikte på en akademisk examen eller så deltar man helt enkelt för att ett visst ämne intresserar.

Studieplatserna är i främsta hand till för vuxenstuderande, men om det finns plats kan akademins vanliga studerande delta i kurserna.

Lärarna som undervisar vid ÖPU är för det mesta knutna till Åbo Akademi och alla är godkända av professorerna i respektive ämne. Det handlar alltså om riktiga akademiska kurser.

Kurserna ordnas både som närstudier och som nätkurser. Närstudiekurserna hålls oftast kvällstid eller under veckoslut så att folk som jobbar kan delta. Nätkurserna, som har blivit allt vanligare ger deltagarna möjlighet att studera vilken tid på dygnet som helst inom ramen för en viss tidsram.

Majlen Saarinen, som är utbildningschef vid ÖPU, säger att hon hör till dem som anser att nätkurser kan hållas i vilket ämne som helst. Det här i och med att tekniken ger den här möjligheten på många olika plan.

Man kan inte bli kandidat eller magister via Öppna universitetet, men studiepoängen härifrån räknas om man söker in till ett universitet senare.

Kurser året om

Kurserna vid ÖPU är utspridda under hela året så för att delta i någon kurs behöver man inte nödvändigtvis vara alert genast vid terminsstarten.

Ännu i höst kan man hoppa på många olika kurser. Det som just nu är aktuellt är till exempel folkmedicin och medicinsk antropologi, introduktion till genusvetenskapen, miljökunskap och en kurs i konstvetenskap som berör mode, inredning och design.

Det som också startar nu under hösten är en introduktionskurs i pedagogik och som sedan under våren fortsätter. Det här paketet kan ge en approbatur i pedagogik för den som behöver det.

I vår ordnas flera helt nya nätkurser. Det gäller fortsättningskurser i italienska och spanska och en grundkurs i franska. Dessutom hålls en nätkurs i farmaci och då gäller det läkemedel och miljön.

Terminsavgiften vid Öppna universitetet är 50 euro och för den summan får man gå hur många kurser som helst. Vanliga studerande vid Åbo Akademi behöver inte betala den här avgiften.

ÖPU når hela Svenskfinland

Närstudiekurser ordnas både i Åbo och Vasa av ÖPU vid Åbo Akademi. Dessutom ordanr sommaruniversiteten i Vasa och Hangö kurser sommartid.

Det öppna universitetet når folk i hela Svenskfinland i och med att Öppna högskolan på Åland och flera folkhögskolor och arbetarinstitut också håller ÖPUs kurser.

Årligen ordnas ungefär 300 kurser och av dem är i stort en tredjedel nätkurser. ÖPU är stort som en vanlig fakultet och kurserna representerar alla fakulteter vid Åbo Akademi. De flesta kurser är i alla fall inom humaniora och samhällsvetenskaper, men också teknik och naturvetenskaper finns med.

Majlen Saarinen säger att förslag på kurser kommer från både studerande och lärarhåll.

Dagens sparkrav berör också Öppna universitetet

Liksom alla andra har Öppna universitetet sparkrav hängande över sig. Men Majlen Saarinen säger att ÖPU i alla fall mår rätt bra ekonomiskt.

Knappast kommer man i alla fall att kunna ordna lika många kurser nästa år som i år, men målet är ett så brett utbud som möjligt inom ramarna för den ekonomi ÖPU har.

Läs mer om Öppna universitetet och kursutbudet här: https://www.abo.fi/student/oppnauni

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland