Hoppa till huvudinnehåll

Michael Djupsjöbacka slutar efter 4 000 möten

Michael Djupsjöbacka, Kronobys kommundirektör
Kommundirektör Michael Djupsjöbacka går i pension efter sju års tjänst i Kronoby. Michael Djupsjöbacka, Kronobys kommundirektör Bild: Yle/Anette Forsström kronoby

Kommundirektör Michael Djupsjöbacka går i pension efter drygt sju år i Kronoby. Han har suttit med på över 4000 kommunala möten under sitt arbetsliv.

I samband med att han slutar passar han på att ge en känga åt de senaste årens regeringar.

- Vi har haft sällsynt inkompetenta regeringar under min tid i Kronoby. De har gång på gång kommit med grundlagsstridiga förslag, säger Djupsjöbacka.

Som tjänsteman har han svårt att förstå logiken bakom det.

- När man bereder ett ärende kan man inte göra det lagstridigt och sedan bara hoppas på att ingen besvärar sig, säger han.

Den här regeringen lyckas inte heller

Som exempel tar Djupsjöbacka social- och hälsovårdsreformen.

- Den har vi tvingats jobba med i tio år och inga framsteg har överhuvudtaget skett där, säger Djupsjöbacka.

Han upplever det som mycket frustrerande. Statsmakten har inte motsvarat förväntningarna från kommunalt håll, enligt Djupsjöbacka.

- De största utmaningarna i mitt jobb har varit landets regeringar och de olika program, reformer och paket som vi har tvingats jobba med.

Den här veckan väntas regeringen komma med en lösning för social- och hälsovårdsreformen. Djupsjöbacka hoppas att det blir ett förslag som det går att jobba vidare på, men han tvivlar.

- Ärligt talat tror jag inte den här regeringen lyckas heller.

Ung pensionär

Djusjöbacka är 61 år gammal och blir alltså en rätt ung pensionär.

- Det är rätt läge att gå i pension nu. Ekonomiskt och organisatoriskt har jag åstadkommit det jag ville i Kronoby. Och det nya som kommer är det bättre att ge över åt unga krafter.

Djupsjöbacka är bland annat nöjd över hur vården i Kronoby i dag fungerar. Han nämner också att ekonomin är i balans.

- Vi är inte en kriskommun och vi är en självständig kommun. Det är det viktigaste.

Enligt Djupsjöbacka har tiden i Kronoby varit mycket givande och han berömmer personalen i kommunen.

Påhopp hör till jobbet

Under Djupsjöbackas tid i Kronoby har det tidvis varit hårda strider mellan politiker. Det har också resulterat i påhopp som riktades mot tjänstemännen.

- Men det hör till jobbet. Alla kommundirektörer utsätts i perioder för sådant. Man måste vara förberedd på det och klara av att hantera det.

I Kronoby har det också funnits ett visst kommundelstänkande. Politiker från olika delar av kommunen har talat varmt för just sin del av kommunen.

- Man måste acceptera att politiker har en en agenda som ofta är bunden till den egna byn eller kommundelen. Men i det stora hela tycker jag att politikerna har varit överraskande eniga.

Men det måste också finnas utrymme för politiker att profilera sig i sitt röstningsområde, anser Djupsjöbacka.

Totalt har Djupsjöbacka varit med som sekreterare eller beredare på omkring 4000 möten. Först som kommunsekreterare i Nykarleby och sedan som direktör i Kronoby.

Kommer du att sakna mötena?

- Knappast, jag kommer att undvika att hamna på möten under pensionärstiden.

Han säger ändå att han har trivts med de långa och många mötena.

Djupsjöbacka går officiellt i pension den första december.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten