Hoppa till huvudinnehåll

Äldrerådet bevakar seniorernas intressen

Leif Westerén och Solveig Basilier
Leif Westerén och Solveig Basilier Leif Westerén och Solveig Basilier Bild: yle/Maud Stolpe leif westerén och solveig basilier

27 000 åbobor hör till åldersgruppen äldre i Åbo, vilket betyder alla över 65 år. Den här gruppens intressen ska stadens äldreråd bevaka.

Äldrerådet i Åbo har funnits i flera år men ganska sällan har någon av stadens nämnder begärt utlåtande från rådet som kunde tänkas se till de äldres intressen.

De som sitter i äldrerådet representerar åtta olika pensionärs- och äldreorganisationer i staden och med suppleanter är de totalt sexton. På svenska representerar Leif Westerén Åbo svenska pensionärsklubb och hans suppleant är Solveig Basilier från Svenska seniorer i Åboland.

Det finns många frågor i stadens beslutsfattande, som berör den äldre befolkningen alldeles speciellt och det är här äldrerådet ska försöka påverka.Rådet kan göra motioner och framställningar och ge utlåtanden i ärenden som gäller de äldre i staden.

De svenska representanterna försöker dessutom se till det svenska i det tvåspråkiga Åbo. Dem kan man stöta på vid servicetorget för äldre i Poju vid Humlegårdsgatan tisdag 20 oktober och på Hansatorget på eftermiddagen på torsdag 22 oktober.

Läs också