Hoppa till huvudinnehåll

Ebba Witt-Brattströms teser om feminism

Ebba Witt-Brattström
Ebba Witt-Brattström Bild: Yle/Pixel ebba witt-brattström

I fem korta videoklipp besvarar feministen och kvinnolitteraturforskaren Ebba Witt-Brattström olika frågor om feminism. Med materialet vill vi inspirera till vidare diskussion av ämnet. Efter varje klipp följer förslag på saker att reflektera över, i grupp eller ensam.

Feminism är en social rörelse för jämställdhet mellan könen. Som feminist vill man att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Om du inte känner till hur feminismen som ideologi vuxit fram och hur den påverkat samhället, kan du lära dig det i videon Feminismens historia.

Ebba Witt-Brattström är en framträdande nordisk kvinnolitteraturforskare och har sedan 1970-talet varit starkt engagerad i feministiska frågor och jobbat för jämställdhet i samhället.

I det första klippet definierar hon begreppet feminism och berättar om hur ordet används olika i de nordiska länderna. Hon säger att om man är mot ett samhälle, ett system eller en kultur som underordnar kvinnor och överordnar män, så är man feminist.


Att diskutera: Vad väcker begreppet feminism för tankar hos dig? Varför?


Vilka är då de aktuella feministiska frågorna idag? Witt-Brattström talar om den feministiska kampens två ben och riktar sin kritik mot exploateringen av kvinnors arbetskraft och den syn på sexualitet som finns inom pornografin.

Att diskutera: Ge några exempel på sexism i media. Hur tror du att detta påverkar flickor och pojkar?


Witt-Brattström poängterar också att den låga lönen inom de kvinnodominerade branscherna leder till en ännu sämre pension som blir svår att leva på.

Att diskutera: Tycker du att det är personens eget fel om den får dålig pension för att den jobbat inom en lågavlönad brasch?


Vi undrade om förtrycket av kvinnor beror på människans natur eller på kultur. Ebba Witt-Brattström menar att det är kulturen som ger upphov till könsroller och förtryck.

Att diskutera:
1. Anser du att din uppväxt och uppfostran varit präglad av ett starkt könsrollstänkande?
2. Vilka tycker du att är de bästa manliga respektive kvinnliga förebilderna? Varför?


Det är viktigt att också våga tala om det svåra och obehagliga. Och vi måste sluta avindividualisera varandra med negativt laddade könsord.

Att diskutera: Har någon vuxen talat med dig om vad pornografi är och vad den kan ha för inverkan på människans förhållningssätt till sex och relationer?