Hoppa till huvudinnehåll

Kaniner jagas i Hagalund och Alberga

Allmän bild på kanin på Isle of Wight
Citykaninerna som förökar sig i Helsingfors och Esbo har sitt ursprung i tama kaniner som släppts fria. Allmän bild på kanin på Isle of Wight Bild: Peter Trimming / Wikimedia commons kanin

Nu har citykaniner ökat explosionsartat också i Esbo - till den grad att staden inleder en intensiv jakt av djuren. Kaninerna ska fångas med nät, nattetid.

Citykaninerna gick över gränsen till Esbo våren 2014 och har den här hösten varit en vanlig syn i både Hagalund, Ängskulla, Gäddvik och Alberga.

Esbo har redan tidigare begränsat antalet kaniner genom att använda fällor och jaga ut kaninerna ur sina bor med hjälp av tamillrar, men nu inleds ett pilotprojekt där kaninerna ska fångas in med nät.

- Kaninerna drivs nattetid in i näten på områden där de tycker om att äta. Sedan avlivas de. Bara personer med jaktkort får delta i jakten, berättar trädgårdsmästare Hannele Vepsäläinen från affärsverket Esbo stadsteknik.

"Skydda era planteringar"

Jakten ska pågå några nätter per veckor fram till november, på de områden där det finns flest kaniner.

Esbo stad uppmanar också invånarna att skydda sina planteringar så kaninerna inte trivs extra bra på privata gårdar. Kaninerna gillar särskilt unga växter, så sådana kan gärna skyddas med nät. Så ska man gärna plocka bort till exempel äpplen från marken för att inte locka kaniner.

Esbo stad påminner om att trots att kaninen som husdjur kan värma ens hjärta kan den som vild orsaka stora skador: den skadar träd och planteringar i parker och kan orsaka skada också på husbyggnader. Dessutom sprider den fästingar.

Att jaga kaninen har setts som det enda sättet att minska på stammen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen