Hoppa till huvudinnehåll

Ekvationsräkning för lågstadiet

I den här filmen presenteras olika sätt att praktiskt inleda uppdelning av tal samt en tidig förståelse för ekvationsräkning.

I filmen stegras svårighetsgraden och klassen kan fortsätta jobba utifrån den nivån där eleverna befinner sig. Filmen ska samtidigt inspirera till utomhusmatematik.

Uppgift för årskurs 1
En elev placerar oorganiserat ut ett antal föremål på ena sidan av likhetstecknet, den andra eleven blundar. Därefter öppnar den andra eleven ögonen och placerar lika många föremål på andra sidan likhetstecknet. Sedan turas man om med uppgifterna.
Som fortsättning kan den andra eleven, i stället för att sätta ut lika många föremål, räkna föremålen och sätta ut rätt tal (talkort) på andra sidan likhetstecknet.

Uppgift för årskurs 1-3
Lika många föremål placeras på båda sidorna av likhetstecknet. En elev gömmer en del av föremålen med hjälp av t.ex. ett löv medan den andra eleven blundar. Därefter öppnar den andra eleven ögonen och berättar hur många föremål som göms under lövet.

Variant: Jobba med ett förutbestämt antal föremål (t.ex. multilinkklossar eller naturföremål). Den ena eleven gömmer en del av föremålen bakom sin rygg medan den andra eleven blundar. Därefter öppnar den andra eleven ögonen och berättar hur många föremåls som gömts bakom ryggen.

Uppgift för årskurs 3-6
Lika många föremål placeras på båda sidorna om likhetstecknet. En elev gömmer lika många föremål under två likadana löv medan den andra eleven blundar. Under vardera löven finns alltså lika många föremål. Därefter öppnar den andra eleven ögonen och berättar hur många föremål som är gömda under löven.

Uppgift årskurs 4-6
Lika många föremål placeras på båda sidorna om likhetstecknet. En elev gömmer föremålen på ena sidan så att det finns lika många föremål under likadana löv/björkbitar medan den andra eleven blundar. Den andra eleven öppnar ögonen och berättar hur många föremål som finns under löven/björkbitarna.

Idé och planering: Anna Wulff, Kerstin Sandén och Minna Rimpilä (inspirerade av ”Att lära in matematik ute 2” av Molander, Bucht, Lättman-Masch och Wedjemark, 2012)
Produktion: Markus von Knorring, Robert Wahlman/ Parad Media
Medverkande: Elever vid Vasa övningsskola

Ett samarbete mellan Vasa övningsskola, Vetamix och Resurscentret

Grundskola, åk 3-6

Vetamix

 • Östersjön under ytan

  Videoserien visar hur Östersjön ser ut under ytan.

  Östersjön är ett nedsmutsat hav. Det är ett ungt och ännu ofärdigt ekosystem som är stressat av föroreningar. Östersjön är också världens smutsigaste innanhav. Det tar emot utsläpp från en befolkning på 85 miljoner människor från tio olika länder.

 • Dags att boka vårens nyhetsskolor!

  Yle Nyhetsskolan kommer gärna på besök till er skola.

  Yle Nyhetsskolan kommer på besök till er skola, från lågstadier till gymnasier och yrkesskolor. De unga får också själva producera artiklar.

 • Finland under första världskriget

  Åren 1914–1918 var en tid av förändring i Finland.

  Första världskriget är ett av de mest förödande krigen i världshistorien. Kriget ledde till olika politiska förändringar såsom revolutioner i de olika länderna. Också i Finland var åren 1914–1918 en tid av förändring.

Nyligen publicerat - Vetamix