Hoppa till huvudinnehåll

Mellersta Vanda får svenska dagisgrupper nästa år

leksakskök i daghem
Dagvård på svenska i mellersta Vanda blir verklighet nästa år. leksakskök i daghem Bild: Marianne Sundholm småbarnsfostran

Två svenskspråkiga daghemsgrupper grundas i finskspråkiga daghem i Kivistö och Aviapolis i augusti 2016. Däremot blir väntan lång på en svensk skola och daghem i området. Det här framkommer i stadsdirektörens budgetförslag för nästa år.

I augusti 2016 grundas två svenskspråkiga daghemsgrupper i mellersta Vanda. Grupperna kommer att finnas i Herrgårdsforsens finskspråkiga daghem i Aviapolis och i daghemmet Aurinkokivi i Kivistö. Grupperna grundas efter att föräldrar under en längre tid önskat svenskspråkiga daghemsgrupper i området.

Däremot får föräldrarna vänta länge på en svensk skola med daghem i östra och mellersta Vanda. Enligt stadsdirektörens budgetförslag kommer pengar för det här att beviljas åren 2022 och 2023. Byggnaden beräknas kosta omkring nio miljoner euro att bygga.

Servicesedlarna kommer att tas i bruk i större utsträckning än nu inom den svenskspråkiga dagvården. Sedlarna gör att man kan köpa dagvård från privata aktörer inom staden.

Investeringarna minskar

Annars visar budgetförslaget att investeringarna minskar under nästa år. Det här är en följd av att Ringbanan nu är klar och ombyggnaden av Ring tre nästan är det.

Staden kommer att investera 97 miljoner euro nästa år. Det går till byggandet av skolor och daghem och renoveringar av gamla byggnader.

2012 godkände Vanda ett sparprogram som ska balansera ekonomin. Det programmet fortsätter under de kommande åren, för att enligt stadsdirektören, säkra stadens konkurrenskraft.

Under nästa år ökar stadens skulder med 16 miljoner euro. Kommunalskatten bibehålls på 19 procent också nästa år.

Budgeten ska nu behandlas av politikerna. Stadsfullmäktige väntas godkänna den på sitt möte den 16 november.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen