Hoppa till huvudinnehåll

Riskerna inom psykiatriska vården i Vasa ses över

På den psykiatriska enheten vid Roparnäs i Vasa har man under året stängt ett par avdelningar.
På den psykiatriska enheten vid Roparnäs i Vasa har man under året stängt ett par avdelningar. Bild: Yle/Roy Fogde psykiatri,roparnäs

På måndag får styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ta del av en riskbedömning för den psykiatriska vården. Psykiatrin ska spara en miljon under 2016.

Dagens melodi inom psykiatrin är att satsa allt mer på öppenvård.

I bedömningen ser man bland annat risker för att säkerheten nattetid försämras och att såväl de anställdas som patienternas trygghet försämras.

Det finns också en risk att köerna inom den öppna vården blir längre.

Sjukvårdsdistriktets budget tas också upp till diskussion. Kostnaderna för vård i andra inrättningar väntas öka med 5,2 miljoner euro.

Detta eftersom kommunerna runt Jakobstad ökat utnyttjandet av Mellersta Österbottens Sjukvårdsdistrikt ordentligt. Den användningen står för cirka 3 miljoner och resten är kostnader för vård på universitetssjukhusen.

Kostnaderna för den egna verksamheten förväntas uppgå till 185 miljoner euro och nettokostnaderna till 171,6 miljoner, vilket är en minskning med 6,3 miljoner euro jämfört med budgeten 2015.