Hoppa till huvudinnehåll

Visualisera lägesord

Att förstå begrepp är avgörande för hur elever uppfattar matematiken, språket och omvärlden. För att befästa begrepp krävs att vi använder och får erfarenheter av begreppen. I filmen tränas lägesord. Filmen ska samtidigt inspirera till utomhusmatematik

Uppgift: pausa bilden med alla lägesord och diskutera dem i klassen.

Uppgift: bilda statyer som visualiserar lägesordet
Titta på filmen och följ eleven med väst. Statyn försöker visualisera lägesordet. Fortsätt genom att samtidigt jobba i klassen eller utomhus med begreppen. Diskutera gärna begreppen vänster och höger ur betraktarens eller statyns perspektiv.

Fortsatt arbete ute eller i klassen
Fortsätt jobba ute (se filmen) eller i klassen (se arbetsblad) genom att ge instruktioner parvis om placeringen av olika föremål.

Arbetsbladet finns här!

Materialet lämpar sig för undervisning i grundskolans årskurs 1-4.

Idé och planering: Anna Wulff, Kerstin Sandén och Minna Rimpilä
Produktion: Markus von Knorring, Robert Wahlman/ Parad Media
Medverkande: elever vid Vasa övningsskola

Ett samarbete mellan Vasa övningsskola, Vetamix och Resurscentret

Grundskola, åk 3-6

Vetamix

 • Östersjön under ytan

  Videoserien visar hur Östersjön ser ut under ytan.

  Östersjön är ett nedsmutsat hav. Det är ett ungt och ännu ofärdigt ekosystem som är stressat av föroreningar. Östersjön är också världens smutsigaste innanhav. Det tar emot utsläpp från en befolkning på 85 miljoner människor från tio olika länder.

 • Dags att boka vårens nyhetsskolor!

  Yle Nyhetsskolan kommer gärna på besök till er skola.

  Yle Nyhetsskolan kommer på besök till er skola, från lågstadier till gymnasier och yrkesskolor. De unga får också själva producera artiklar.

 • Finland under första världskriget

  Åren 1914–1918 var en tid av förändring i Finland.

  Första världskriget är ett av de mest förödande krigen i världshistorien. Kriget ledde till olika politiska förändringar såsom revolutioner i de olika länderna. Också i Finland var åren 1914–1918 en tid av förändring.

Nyligen publicerat - Vetamix