Hoppa till huvudinnehåll

Visualisera lägesord

Att förstå begrepp är avgörande för hur elever uppfattar matematiken, språket och omvärlden. För att befästa begrepp krävs att vi använder och får erfarenheter av begreppen. I filmen tränas lägesord. Filmen ska samtidigt inspirera till utomhusmatematik

Uppgift: pausa bilden med alla lägesord och diskutera dem i klassen.

Uppgift: bilda statyer som visualiserar lägesordet
Titta på filmen och följ eleven med väst. Statyn försöker visualisera lägesordet. Fortsätt genom att samtidigt jobba i klassen eller utomhus med begreppen. Diskutera gärna begreppen vänster och höger ur betraktarens eller statyns perspektiv.

Fortsatt arbete ute eller i klassen
Fortsätt jobba ute (se filmen) eller i klassen (se arbetsblad) genom att ge instruktioner parvis om placeringen av olika föremål.

Arbetsbladet finns här!

Materialet lämpar sig för undervisning i grundskolans årskurs 1-4.

Idé och planering: Anna Wulff, Kerstin Sandén och Minna Rimpilä
Produktion: Markus von Knorring, Robert Wahlman/ Parad Media
Medverkande: elever vid Vasa övningsskola

Ett samarbete mellan Vasa övningsskola, Vetamix och Resurscentret

Grundskola, åk 3-6