Hoppa till huvudinnehåll

Röda korset berett på oro vid flyktingförläggningarna

Åbo polisstation.
Arkivbild: Flyktingar som väntar på att bli registrerade hos Åbopolisen. Åbo polisstation. Bild: Yle/ Christopher Marins åbo polishus

Röda korsets personal vid flyktingförläggningarna i Egentliga Finland är förberedd på besvikna reaktioner i samband med att Migrationsverket idag, tisdag, presenterade sin nya linjedragning gällande säkerhetsläget i Irak. Säkerhetsläget i Irak anses ha förbättrats och Finlands linje är nu långt densamma som Sveriges.

Sverige anser att Irak är ett tryggt land. Det här kan medföra att det blir betydligt svårare för en enskild asylsökande att beviljas asyl om han eller hon kommer från Irak. Framför allt anser Migrationsverket att läget i Bagdadområdet har blivit bättre.

En stor del av de asylsökande som har kommit till Åboregionen kommer från Bagdadområdet.

Vid Röda Korsets distrikt i Egentliga Finland säger verksamhetsledare Pauli Heikkinen att personalen vid förläggningarna är beredda på att en del av de asylsökande kan reagera på dagens besked.

- Vi är väl medvetna om att människor kan reagera på olika sätt och det här har vi diskuterat med vår personal. Men några konkreta åtgärder har vi inte vidtagit inför dagens besked från Migrationsverket, säger Heikkinen.

- Blir det oroligt så tillkallar vi polisen, helt i normal ordning, säger Heikkinen.

Heikkinen betonar att dagens besked inte omöjliggör att en irakier kan beviljas asyl på personliga grunder.

- Deras asylansökningar behandlas normalt och de kan ha goda argument för varför de bör beviljas asyl.

En asylsökande som är missnöjd med Migrationsverkets beslut har möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen.

Hittills har Åboregionen tagit emot cirka 1600 asylsökande, av dem är den stora majoriteten från Irak, eventuellt upp till 85 procent.

Stämningen lugn

På tisdag kväll hade Migrationsverkets nya linjedragning inte väckt några större frågor eller oro bland de asylsökande, varken på flyktingförläggningen i Nagu eller Pansio i Åbo.

- Vi har åtminstone inte hört om någonting särskilt, berättar verksamhetschef Jaana Sikiö i Pansio.

- Vi har försökt informera de asylsökande noggrannt på förhand om vad det eventuellt kan innebära för dem. Kanske har det varit nöjda med den informationen, fortsätter Sikiö.

Också i Nagu har ingen större oro bland de asylsökande uppstått, berättar enhetschef Sirkku Koskinen.

- Vi kommer att ordna ett informationsmöte imorgon för de flyktingar som kommer från Irak, så att de kan ställa frågor.

Läs också