Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen: Staten betalar

Den nya intensivvårdsavdelningen i Mejlans tornsjukhus.
Den nya intensivvårdsavdelningen i Mejlans tornsjukhus. Bild: YLE/Hanna Rundell intensivvårdsavdelning

Regeringen har bestämt att de blivande vårdområdena framöver får sina pengar av staten.

Beslutet är förenligt med linjedragningarna i regeringsprogrammet om att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster flyttas bort från kommunerna.

Kommuner kan framöver inte finansiera social- och hälsovårdstjänster eftersom de inte fattar beslut om dem. Det uppmärksammade grundlagsutskottet regeringen om i våras, och därför arbetar regeringen nu huvudsakligen utgående från en modell där staten är betalare.

En av de centrala frågorna är på vilket sätt staten ska samla in de pengar som styrs till vårdområdena.

Regeringen ska också utreda vårdområdenas beskattningsrätt.

Regeringens utgångsläge är att helhetsbeskattningen inte får öka, inte heller får arbete beskattas hårdare än hittills.

Finslipningen av detaljer fortsätter i regeringen. Det klarnar under de kommande månaderna exakt hur social- och hälsovårdstjänsterna finansieras.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes