Hoppa till huvudinnehåll

Lågvatten ger större stränder och praktiska problem

Grynnor som normalt inte syns sticker för tillfället upp här och där ur vattnet och Knipans strand är mycket större än normalt eftersom vatttenlinjen för tillfället är längre ut än vanligt. Det har varit extremt lågt vatten en längre tid, vilket är ovanligt på hösten. Det är ändå långt ifrån rekordet. Men om 50 år kanske så här lågt vatten är vardag, säger forskare.

- Vi har haft en varm sensommar och varm tidig höst som har hållit i sig ganska länge då vi haft ett stabilt högtryck. Det har resulterat i det här låga havsvattnet, säger Alf Norkko som är Östersjöforskare vid Tvärminne zoologiska station som är Helsingfors universitets forskningsstation.

Det har nu en längre tid varit extremt lågt vatten vilket är ovanligt för årstiden.

- Oftast brukar det vara så här på vårvintern eller under vårarna. Det är lite ovanligt att det är så här lågt den här tiden, säger Norkko.

Professor och havsforskare Alf Norkko på bryggan till Tvärminne zoologiska station i närheten av Hangö
Alf Norkko är Östersjöforskare vid Helsingfors universitets forskningsstation i Tvärminne. Professor och havsforskare Alf Norkko på bryggan till Tvärminne zoologiska station i närheten av Hangö Bild: Yle / Eva-Maria Koskinen norkko

Som lägst var vattenståndet i Västnyland närmare - 45 centimeter. Meteorologiska institutet utfärdar varningar då vattenståndet i Hangö och Västra Finska viken är -50 centimeter eller lägre.

Rekordet i Hangö sattes i januari 2010 då vattnet var -79 centimeter.

Just nu har vattennivån igen stigit en aning och var under tisdagen kring -30 centimeter och under onsdagen -25 centimeter.

Påverkar båttrafiken

Det är främst mindre båtar som känner av att vattnet har varit närmare en halv meter lägre än vanligt.

Havsvikar snörs av och vattencirkulationen förändras då vattnet är extra lågt.

Mest märks de praktiska problemen för båtförarna. De måste klättra upp till sina fasta bryggor eller har lite extra bekymmer då båten läggs i från en trailer. Då måste båten köras längre ut i vattnet där havsbottnen kan vara dålig. Båtfirmorna har också fler båtar än vanligt på service som haft bottenkänning.

Lågvatten har tömt en bäck i Tvärminne.
På vissa ställen kan man nästan gå över till andra sidan, såsom här i Tvärminne, Lågvatten har tömt en bäck i Tvärminne. Bild: Yle/Tove Virta torrlagd bäck

Eftersom de större farlederna är djupa så märker större båtar för det mesta inte av lågvatten.

Det är endast mindre bilfärjor som kan ha brantare än vanligt för bilarna att köra upp på färjorna (i Västnyland Skåldö och Barösund) eftersom färjfästet och färjan är på olika höjd.

Mer transporteras på vägarna

Farleden genom Pojoviken in till Pojo och Skuru hamn är en mycket grund farled. Företaget Celsa Steel Service använder sig av hamnen men har anpassat sin logistik till att farleden är grund.

Därför lastas en del av lasten av tidigare och körs längs landsvägarna till Skuru. Då det är mycket lågt vatten så åker en ännu större del av lasten på gummihjul.

Översiktsbild från Ekenäs
Här vid Pojoviksbroarna är farleden in till Skuru hamn som grundast, under 5 meter. Översiktsbild från Ekenäs Bild: Hans-Erik Nyman vitsippan,Pojoviken,Ekenäs

Den 23 kilometer långa farleden är så grund att det fanns planer på att den skulle muddras för några år sedan så att den på det grundaste stället skulle vara 6 meter istället för 4,9 meter såsom idag.
Fartyg i Skuru farled nära broarna i Ekenäs.
Fartyget Lehmann på väg till Skuru hamn. Fartyg i Skuru farled nära broarna i Ekenäs. Bild: YLE / Pia Santonen västnyland,Ekenäs,Pojoviken

Lågt vatten ger möjlighet till saltvattenpuls

Vattnet har nu i mitten av oktober varit lika lågt som strax innan den rekordstora saltvattenpulsen vällde in i Östersjön ifjol i december och gav nytt syre till havet.

Men för att en ny puls ska komma behövs också andra väderfenomen.

Casinostranden i Hangö
Det officiella vattenståndet i Västnyland mäts i mareografen i Hangö, det lilla vita huset på Casinostranden. Casinostranden i Hangö Bild: Yle / Helena Rosenblad mareografen i hangö

- För att vi ska få ett större saltvatteninflöde så ska det vara lågvatten under en lång period. Efter det ska det bli storm i Skagerrak och Kattegatt med starka västliga vindar, säger Alf Norkko.

Norkko tror inte på någon ny stor puls just nu, trots högtrycket som räckt länge.

- Det verkar inte som om förhållandena nu skulle vara sådana att det kommer ett stort saltvattensinflöde. Men man ska komma ihåg att det också sker små saltvatteninflöden hela tiden.

Mer salt behövs

Det fanns stora förhoppningar om att de fyra gigaton salt som kom tillsammans med 200 kubikkilometer av saltvatten skulle återställa syreproblemen på havsbotten. Hur gick det?

- Nu i augusti så hade det klarnat att det saltvatten som kommit upp hit till norra Östersjön hade förbrukat det syre som fanns. Så det finns en stor syreskuld i havet. Men det sker antagligen en liten, liten ökning av salthalten.

De stora saltvatteninflödena gör också att det salta vattnet som kommer in skuffar det gamla vattnet framför sig eftersom det är väldigt tungt.

Saltvatten väller in över Östersjön
Saltvattenpulsen skuffade syrefattigt vatten in i skärgården. Saltvatten väller in över Östersjön Bild: Foto:Viveka Rabehl, grafik: Joakim Calais syrehalt

- För oss i Finska viken och i Hangö så betyder det att det gamla vattnet kommer upp i Finska viken. Det näringsrika vattnet kommer upp till ytan.

Det betyder att algerna kan komma att blomma mer än vanligt nästa sommar.

Lågvatten blir det vanliga?

Så lågt som vattnet är nu så kan bli vår vardag, beroende på hur den den eventuella havsnivåhöjningen ter sig.

- I princip så är det här ju dom om man skulle titta kanske 50-100 år framåt i tiden såtillvida att vi har en landhöjning som pågår hela tiden. Sakta stiger landet ur havet. Så det här ger en känsla av hur det kan se ut om 50 år säger Östersjöforskare Alf Norkko.

Tvärminne zoologiska stations hemsida

Meteorologiska institutets sidor om vattenståndet

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland