Hoppa till huvudinnehåll

Tvisten om ABC-skogen fortsätter i Sjundeå

Ett område där skog har avverkats.
Trädstammarna hade också dragits upp. Ett område där skog har avverkats. Bild: Yrjö Kokkonen varuboden osla

Tvisten om skogsområdet vid ABC-bygget i Sjundeå fortsätter. Andelslaget VBO säger att samarbetet har fungerat väl ända från starten. Miljöföreningen har bett polisen undersöka ett hygge invid det planerade ABC-bygget.

Andelslaget Varuboden-Osla VBO besvarade på onsdagen kritiken från Ingå-Sjundeå miljöförening. Föreningen tycker att VBO har avverkat en miljömässigt värdefull skogsdunge som dessutom inte alls hör till det planerade ABC-området.

Man sitter vid en strand
Sjundeå å hör till skyddsnätverket Natura 2000. Man sitter vid en strand Bild: Yle/Robin Lindberg sjundeå å

VBO poängterar i ett pressmeddelande att skogsdungen inte hörde till skyddsnätet Natura. Miljöföreningens viceordförande Yrjö Kokkonen påminner att föreningen aldrig hävdat att det var frågan om Naturaskog.

VBO: Inga problem, alla tillstånd i skick

VBO säger också att samarbetet parterna emellan inte har vållat problem.

S-market i Pojo med ombudspost.
Varuboden-Osla är en stor aktör i Nyland. Den driver bland annat alla Prisma- och S-marketaffärer i regionen. S-market i Pojo med ombudspost. Bild: yle/Petra Thilman varuboden-osla

- Vårt projekt med Pickala ABC har framskridit i gott samarbete med med statliga och kommunal miljömyndigheter har fungerat väl från första början. Andelslaget har alla tillstånd är i skick, säger vd Hannu Krook på VBO.

- Vi kommer även i fortsättningen att samarbeta tätt med Sjundeå kommun, NTM-centralen samt andra myndigheter.

En del träd eller alla träd?

Kokkonen sitter också med som De grönas representant i Sjundeå miljönämnd. Han svarar att VBO varken kontaktade den statliga Natur-, trafik- och miljöcentralen eller Sjundeå kommun förrän de inledde arbetena utanför det egentliga ABC-området. När nämnden efter det skedda begärde en förklaring, svarade den entreprenör som hade skött arbetena. Hen vädjade till ett mänskligt misstag och medgav att arbetena bröt mot planebestämmelserna, uppger Kokkonen.

VBO uppger i pressmeddelandet på onsdagen att det har fällts "en del träd" på ett område där planen kräver att miljön bevaras.

- Arbetena med nya ellinjer skulle ha skadat trädens rötter och träden skulle ha kunnat utgöra en fara för människor, förklarar Krook på VBO.

Andelslaget lovar plantera nya träd i stället.

Ett bildmontage som föreställer Pickala nya ABC-bränslestatione i Sjundeå. Röd byggnad med vita knutar. Från detaljplansutkastet hösten 2014.
Den nya ABC-stationen byggs vid stamväg 51 i Pickala. Ett bildmontage som föreställer Pickala nya ABC-bränslestatione i Sjundeå. Röd byggnad med vita knutar. Från detaljplansutkastet hösten 2014. Bild: Sjundeå kommun vb

Men Kokkonen säger att det ingalunda var frågan om några träd utan ett helt skogsområde. Det växte bland annat gamla popplar vid en stig till ån.

- De unga träden revs upp med rötterna och den äldre skogen vid åstranden fälldes. Sedan jämnades marken ut som om tanken hade varit att asfaltera området. Endast en liten trädrad finns nu kvar på åstranden, säger Kokkonen.

Miljöföreningen: Det fanns inget lov att fälla träden

Om VBO hade velat agera öppet, skulle företaget före arbetena ha skaffat trädfällningstillstånd av miljöinspektören, säger Kokkonen.

Den aktuella skogen skulle enligt planebestämmelserna bevaras eftersom den fungerade som skyddszon för Sjundeå å, ett vattendrag som hör till skyddsnätet Natura.

Föreningen påminner om ett domstolsbeslut som gäller det närbelägna Slussenområdet i Sjundeå. Helsingfors förvaltningsdomstol slog 2012 fast att skyddet av Sjundeå å inte enbart gäller vattenfåran utan också närmiljön.

Läs också