Hoppa till huvudinnehåll

Finsk korv kan slås in i finsk skog

HK Blå hör till en av företagets storsäljare.
HK Blå hör till en av företagets storsäljare. Bild: YLE/Tiina Karjalainen hk blå

Hälsosammare, miljövänligare, inhemskt och dessutom många nya jobb. Effekterna kunde vara många om livsmedelsindustrin gick in för att slå in korv och choklad i cellulosabaserade omslag.

Ut med plast och in med trä. En ökande konsumtion av snabbmat och färdigpackade livsmedel ökar också på användningen av plaster. Det är inte hållbart i längden eftersom framställningen kräver olja. Där bjuder våra finska skogar på nedbrytbara beståndsdelar som också kunde utnyttjas i förpackningar för fuktiga livsmedel.

Färsk forskning på Åbo Akademi visar att det är möjligt att till och med helt ersätta plaster i livsmedelsförpackningar med förpackningar gjorda av träbaserat material, med nedbrytbara alternativ. Nu används ofta plast som beläggning på förpackningar som måste tåla vatten och fett. Det är ändå möjligt att ersätta plasterna med beståndsdelar som finns i skogen.

Cellvävnaden i en gran består av vattenlösliga beståndsdelar, men det har visat sig att delarna efter kemisk modifiering går att använda som bestrykning i livsmedelsförpackningar som måste tåla vatten och fett. Forskningen baserar sig på en avhandling som Victor Kisonen presenterar på fredag. Han säger att det skulle vara möjligt att helt ersätta plaster i förpackningar med träbaserade material, men det kräver fortsatt forskning.

Modifierade galaktoglukomannanderivat utnyttjades för att bestryka kartong eller filmer av nanocellulosa och galaktoglukomannaner för att ge barriäregenskaper. Mannanernas tålighet mot vatten, syre och fett utvärderades med tanke på användning i livsmedelsförpackningar och det visade sig vara möjligt.

Läs också